uuyuyuyu 12233

У внесеному до Верховної Ради України проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46551) (реєстр. № 2769 від 10.04.2013), що на даний момент знаходиться на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, враховано низку пропозицій профспілок, зокрема:

  • розділ «Основні завдання бюджетної політики» доповнено наступними завданнями:

-       удосконалення механізму надання державної підтримки закладам та установам культури;

-       забезпечення легалізації тіньової заробітної плати та зайнятості;

-       ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками державних підприємств, яких визнано банкрутами;

-       недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери;

-       погашення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах прискореними темпами;

-       продовження погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадного банку СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР;

  • розділ «Пріоритетні завдання податкової політики» доповнено наступним завданням:

-       запровадження податку на багатство та розкіш.

Крім того, як позитиви, слід відмітити наступні завдання, які містить даний проект, зокрема:

-       підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верств населення;

-       запровадження механізмів трансфертного ціноутворення;

-       розроблення та прийняття державних програм розвитку автомобільних доріг загального користування та мережі метрополітенів;

-       удосконалення наявного та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

В означеному документі не залишились без уваги наступні галузі: освіта, охорона здоров’я, наука, культура, житлово-комунальне господарство, АПК.

Однак поруч з позитивами документ містить й загрози. Так, в першу чергу, слід відмітити оптимізацію мережі бюджетних установ.

Щодо основних соціальних показників розміру – мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, базової тарифної ставки ЄТС, то в проекті не передбачено радикальних змін в підходах до розрахунку зазначених показників. Натомість, передбачається:

«забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

Встановлення розміру прожиткового мінімуму та соціальних гарантій, які визначаються на його основі, з урахуванням зростання показників реального сектору економіки та індексу споживчих цін».

Також звертаємо увагу на те, що до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік закладено наступні основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2014 рік:

валовий внутрішній продукт номінальний — 1694,8 млрд. гривень;

валовий внутрішній продукт реальний, темпи зростання — 103 відсотки;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) — 108,3 відсотка;

індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 108,6 відсотка;

рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, — 7,1—7,4 відсотка.

Документ детально опрацьовується профспілками, принципові пропозиції та зауваження будуть направлені до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для врахування під час опрацювання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік.

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ