1538551108 009

 

В Мінекономрозвитку 7 грудня 2018 року відбулась дискусія з питань макроекономічного аналізу та прогнозування між провідними фахівцями в сфері макропрогнозування державного та недержавного сектору. Фахівці Федерації профспілок України взяли участь у заході. За результатами дискусії Мінекономрозвитку опублікувало черговий випуск “Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз” (грудень 2018).

 

Як відомо, "консенсус-прогноз" – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіана на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування.

Експерти, що взяли участь в обговоренні макроекономічного прогнозу очікують зростання ВВП на рівні 3,1% за підсумками 2018 року, 3% у 2019 році, 3,1% у 2020 році і 3,9% у 2021 році. Загалом такі оцінки темпів зростання реального ВВП залишились незмінними у порівнянні з попередньою оцінкою у вересневому консенсус-прогнозі.

Згідно з грудневим консенсус-прогнозом також очікується зростання споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на рівні 10,1% у 2018 році, 8% – у 2019 році, 6,9% – у 2020 році і 6% – у 2021 році.

 

Найбільш значущими внутрішніми ризиками для вітчизняної економіки,
які були запропоновані експертам для розгляду та оцінки, є наступні:

  • збереження низької кредитної активності комерційних банків;
  • значне підвищення тарифів на газ для населення;
  • загострення ситуації з трудовою діяльністю (фактор посилення трудової міграції та біженців);
  • посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку.

 

Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими упродовж 2018-2021 років,
як і у попередніх опитуваннях, залишилися наступні:

  • посилення гібридних загроз національній безпеці України,
  • дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу,
  • звуження зовнішніх ринків збуту через високу конкуренцію,
  • посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку,
  • збереження низької кредитної активності комерційних банків,
  • значне підвищення тарифів на газ для населення.

 

На думку експертів, для досягнення стійкого економічного розвитку України наразі необхідним є перехід у довгостроковій перспективі до інвестиційної моделі розвитку економіки, що дозволить мати стійке високе зростання на рівні 6-7% з урахуванням якісних структурних зрушень. Даний напрям відповідає Цілям сталого розвитку, які Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати.

Повний випуск “Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз” (грудень 2018), доступний за посиланням: https://bit.ly/2zUNAlK.

 

Довідково: у дискусії брали участь представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, НБУ, Держстату, Представництва МВФ в Україні, Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, ДННУ «Академія фінансового управління», ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Інституту еволюційної економіки, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Федерації профспілок України, UNIDO та ЮНІСЕФ в Україні.

 

Департамент з питань економічного
розвитку та ціноутворення