big

 

Останнім часом тема справедливого оподаткування особливо популяризувалася. Інтерес до цієї теми викликаний зокрема ситуацією, пов'язаною з гігантським розривом між доходами багатих і бідних громадян, що складає загрозу національної безпеки і соціальної стабільності .

На жаль, статистика свідчить, що бідні продовжують залишатися занадто бідними, а багаті занадто багатими. Однією з причин такого явища є нереалізованість принципу соціальної справедливості в оподаткуванні.

У ряді країн світу ідея справедливих податків вже отримала законодавче, а часто і конституційне закріплення. Так, в Конституції Ліхтенштейну передбачено, що держава встановлює справедливе оподаткування, звільняючи від оподаткування мінімум для існування і обкладаючи підвищеними ставками вищі прибутки і майно. В деяких випадках категорія справедливості закріплювалася безпосередньо в назвах податкових законів. Так, наприклад, фінансові реформи Р. Рейгана в 1982 році в США починалися саме з "Закону про справедливе оподаткування і фіскальну відповідальність".

Важливим чинником в цьому питанні може послужити закріплення в податковому законодавстві принципу справедливого оподаткування, що зрештою не лише дозволить зробити національну податкову систему ефективнішою, але і сприятиме встановленню податкової дисципліни і вихованню цивілізованого платника податків.

Соціальна нерівність - головна проблема сучасності, і тому боротьба з цим негативним явищем визнана головною точкою відліку в усуненні погроз розвитку світової економіки, що підтверджують експерти Всесвітнього економічного форуму.

У зв’язку, з цим в квітні минулого року Виконавчий комітет ЕФПГО схвалив чергову серію заходів у рамках кампанії ЕФПГО проти податкових махінацій найбагатших людей і транснаціональних корпорацій і ухилення від сплати податків під гаслом "Європа недолічується 1 трильйона євро. Поверніть негайно"! Кампанія почалася в листопаді минулого року і продовжиться до травневих виборів в Європарламент, які відбудуться в 2014 році.

У рамках намічених заходів відбудеться Європейський тиждень справедливого оподаткування (17-23 червня). За часом ця акція співпадає з рядом зустрічей на високому рівні і можливими дискусіями про протидію податковому шахрайству на засіданнях "великої вісімки" (17-18 червня); також в цей період відбудеться засідання Європейської комісії з економічних і фінансових питань(21 червня).

Ідея справедливого оподаткування набуває сьогодні широкого розголосу в світі. Тому, метою Тижня справедливого оподаткування, є підвищення обізнаності про європейські і міжнародні аспекти податкового шахрайства і ухилення від сплати податків, усвідомлення необхідності справедливого оподаткування, як часткової альтернативи жорсткої економії, і висування певних профспілкових вимог, у тому числі про наділення податкових адміністрацій достатніми повноваженнями.

Сьогодні в нашій країні бідні платять в 50 разів більше податків, чим багаті, що є явним проявом соціальної нерівності та несправедливої податкової системи.

Профспілки вважають, що податкова система має бути орієнтована на розвиток людського капіталу, при цьому основними цільовими завданнями податкового реформування, які мають забезпечити справедливе оподаткування, є:

  • - звільнення від оподаткування мінімального рівня доходу, необхідного для життя працівника і членів його сім'ї, – еквівалент собівартості відтворювання робочої сили;

Йдеться про неоподатковуваний мінімум доходу працівника, який існує, наприклад, в таких країнах світу, як Китай, Естонія, Австралія, Канада, Японія, Великобританія, Фінляндія, Чорногорія;

  • - припинення податкової дискримінації в оподаткуванні трудових доходів (заробітна плата) шляхом встановлення рівня податкового навантаження на доходи від трудової діяльності не вище, ніж рівень податкового навантаження на доходи від нетрудової діяльності (відсотки по депозитних вкладах, дивіденди і т.п.);

Ця задача співзвучна з нормами Хартії про справедливе оподаткування, прийнятої в 2010 році Європейською федерацією профспілок громадського обслуговування, якими визначено, що податок на капітал і прибуток повинні бути вище, ніж податок з працівників і податок на доходи, який сплачується в суспільних цілях.

  • звільнення від оподаткування певних витрат за навчання в освітніх установах, медичні послуги, а також придбання житла в рамках життєво необхідних норм;
  • - введення податку на багатство та на операції з офшорними юрисдикціями, соціальна роль яких полягатиме у перерозподілі більшої частини доходів на користь малозабезпечених громадян;
  • - виважений підхід до застосування податкових пільг, з метою підтримки соціально незахищених верств населення та стимулювання пріоритетних галузей економіки.

Представники профспілок неодноразово озвучували позицію щодо  ключових завдань податкової політики, зокрема на засіданні робочої групи з підготовки пропозицій по реформуванню податкової системи України та під час зустрічей представників профспілок й Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України.

Слід зазначити, що оскільки глобалізація торкнулася усіх сфер життєдіяльності людини, в першу чергу фінансово-економічної, добитися справедливого оподаткування тільки за рахунок вживання заходів на національному рівні неможливо. Для цього украй потрібний міжнародний інструмент, який містив би рекомендації до дій як на міжнародному, так і на національному рівнях з метою реалізації принципу справедливого оподаткування.

Для реалізації принципу соціальної справедливості в оподаткуванні ФПУ, зі свого боку, напрацьовує ініціативний пакет пропозицій щодо подальших кроків у реформуванні податкової системи, використовуючи в т.ч. міжнародні важелі впливу.

Однією з таких ініціатив стало звернення ФПУ до Міжнародного бюро праці з пропозицією розробити та схвалити Рекомендацію Міжнародної організації праці про справедливе оподаткування зарплати, в першу чергу, з метою припинення дискримінації в оподаткуванні працюючих громадян.

Зазначену ініціативу було презентовано, зокрема, під час Міжнародної конференції МКП та ЄФПГО в Брюсселі в грудні 2012 р., а також під час обговорень з представниками сторони роботодавців та сторони органів виконавчої влади.

Пропозиція ФПУ щодо розробки зазначеної Рекомендації отримала позитивний відгук Загальної конфедерації профспілок, про що зазначалося на засіданні Виконкому ЗКП в квітні ц.р.

 

Податкова справедливість не може бути досягнута відразу - але імпульс для її досягнення у всьому світі вже здійснений.

 

Тому, Федерація профспілок України закликає всіх бажаючих долучитися до актуалізації ідеї справедливих податків в Європейський тиждень справедливого оподаткування (17-23 червня).

 

 Агітаційна листівка «За податкову справедливість» (додається).

 

 

Департамент бюджетної політики та соціального захисту