3

 

Однією з серйозних проблем, які збурюють суспільство та викликають зростання соціальної напруги, постає отримання керівниками підприємств державної та комунальної форми власності надвеликих заробітних плат.

 

Сьогодні, при поширенні тенденції до зрівнялівки в оплаті кваліфікованої та некваліфікованої праці, заробітна плата керівників деяких державних підприємств іноді перевищує заробітну плату працівників основного виробництва більш ніж у 200 разів, що навіть закріплено постановою Уряду від 19 травня 1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

Слід зазначити, що в листопаді 2015 року до вищезазначеного акту постановою Уряду № 1034 від 11.11.2015 року були внесені зміни, якими збільшено максимально допустимий розмір посадового окладу керівника державного/комунального підприємства у кратності до 200 мінімальних посадових окладів (ставок) працівника основної професії проти 10 у попередній редакції; підвищено розмір премії; запроваджено норму, що у разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії керівників за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру.

І це при тому, що Україна за останні роки стала найбіднішою країною Європи, а кожний п’ятий працюючий залишається бідним.

 

 109

 

СПО об’єднань профспілок заперечував проти запровадження зазначеного підвищення окладів керівників, оскільки це сприяє поглибленню необґрунтованої диференціації в оплаті праці, зниженню зацікавленості керівників вищої ланки управління в результатах діяльності підприємства та підвищенні працівникам заробітних плат.

Крім того, норма щодо преміювання керівників при наявності заборгованості з виплати зарплати суперечить вимогам чинного законодавства України (Кодекс законів про працю України, Кримінальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про оплату праці»), відповідно до якого за порушення строків виплати зарплати винні особи мають притягуватися до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Вже понад три роки профспілки на всіх рівнях наголошують на необхідності внесення змін до постанови Уряду від 19.05.1999 № 859 щодо встановлення обґрунтованого співвідношення в оплаті праці керівників і працівників підприємств, а також надсилають відповідні звернення до Уряду та Парламенту.

Як наслідок, зазначене питання стало предметом для обговорення під час слухань на тему: «Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних підприємствах», які відбулись 10 квітня ц.р. в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. За результатами заходу Уряду рекомендовано внести зміни до постанови КМУ «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» від 19.05.1999 р. № 859 в частині встановлення економічно-обґрунтованих розмірів посадових окладів керівників державних та комунальних підприємств.

Водночас, 21 березня 2019 року на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності Мінекономрозвитку доручено провести за участі сторін соціального діалогу нараду з доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 і від 19 травня 1999 р. № 859».

 

2

 

18.04.2019 в Мінекономрозвитку відбулася відповідна нарада, під час якої представники ФПУ наголосили на нагальності визначення економічно-обґрунтованих розмірів посадових окладів та премій керівникам підприємств, умов їх встановлення. За інформацією, отриманою від Мінекономрозвитку, підготовлений міністерством проект змін знаходиться на опрацюванні в центральних органах виконавчої влади.

Зважаючи на викладене, профспілкові фахівці звернули увагу Мінекономрозвитку, що в порушення норм Генеральної угоди проект змін до постанови Уряду від 19.05.1999 р. № 859 до профспілкової Сторони на погодження не надходив, та наполягали на його направленні СПО об’єднань профспілок.

Принагідно інформуємо, що профспілковими фахівцями розроблено пропозиції щодо визначення заробітної плати керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств, які направлені всеукраїнським профспілками для опрацювання.

 

4

 

Департамент з питань бюджету

та оплати праці апарату ФПУ