zahyst prav spozhyv

 

 

Питання дотримання прав споживачів актуальне для кожної держави з будь-яким рівнем економіки, але особливо гостро постало воно в Україні.

Незадовільний стан споживчого ринку, відсутність належного забезпечення гарантій безпечності та якості товарів і послуг сприяють зростанню соціального напруження в суспільстві та стримують економічне зростання в цілому.

Проблеми державного і громадського контролю за додержанням законодавства з питань захисту прав споживачів та його вдосконалення обговорені представниками профспілок, територіальних органів Держспоживінспекції, центральних органів виконавчої влади, громадських та наукових організацій під час засідання круглого столу 26 лютого ц.р.

Напрацьовані учасниками засідання круглого столу пропозиції стосовно вирішення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів були надіслані Федерацією профспілок України до Адміністрації Президента України.

Зазначене звернення ФПУ не залишилося без уваги Уряду.

На виконання доручення Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів України Міністерством економічного розвитку і торгівлі України опрацьовано пропозиції профспілок і взято їх до уваги, а саме:

 

Щодо необхідності розробки Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проекту Закону України «Про захист прав споживачів» у новій редакції.

З метою узгодження із нормами законодавства Європейського Союзу, Цивільного процесуального кодексу України у частині, що стосується захисту прав споживачів, забезпечення якості продукції в процесі її розповсюдження та розміщення на ринку, Мінекономрозвитку України наприкінці березня ц.р. ініційовано розробку у новій редакції проекту Закону України «Про захист прав споживачів», створено Робочу групу за участі зацікавлених міністерств та відомств, до складу якої включено і представника ФПУ.

На початку квітня ц.р. в Мінекономрозвитку України відбулося засідання представників Робочої групи з розробки нової редакції проекту Закону України «Про захист прав споживачів» і відповідно до досягнутих домовленостей під час засідання представників Робочої групи, наприкінці квітня ц.р. Федерація профспілок України надіслала Міністерству свої пропозиції.  

На даний час Мінекономрозвитку України ведеться робота щодо внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

Щодо прискорення прийняття Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів та розробки Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Програми дій на її основі.

Мінекономрозвитку України розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів». Концепцією визначено основні напрями та механізми реалізації державної політики у цій сфері.

Федерацією профспілок України погоджено вказаний проект розпорядження Кабінету Міністрів України.

 

Щодо розробки та прийняття нормативно-правового акту, який визначатиме порядок поводження з товарами, стосовно яких прийнято рішення про припинення їх реалізації.

На даний час у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки продукції» (реєстр. № 0879). Зокрема, проектом передбачається внести зміни до Закону України «Про захист прав споживачів», якими уточнюється відповідальність за реалізацію забороненої продукції, визначається порядок поводження з продукцією, вилученою з обігу, відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Вказаний законопроект 13 травня ц.р. розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики та прийнято рішення щодо його доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень.

 

Стосовно неприпустимості відсторонення Держспоживінспекції України від здійснення захисту прав споживачів.

Мінекономрозвитку України опрацьовано та надано зауваження до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів» в частині внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів», розробленого Мінагрополітики України.

Вказаним законопроектом порушуються цілі державної споживчої політики, яка має на меті ефективне регулювання суспільно важливих питань у сфері споживання в інтересах кожного із споживачів та водночас в інтересах усього суспільства, забезпечуючи при цьому дотримання прав споживачів за допомогою правових, адміністративних та економічних інструментів державного впливу з широким залученням громади та індивідуальної ініціативи споживачів.

Позиція Мінекономрозвитку України полягає в тому, що реалізація норм запропонованого законопроекту не дасть змоги Держспоживінспекції України оперативно реагувати на скарги споживачів в регіонах та виконувати в повному обсязі покладені на неї завдання.

 

 

Департамент бюджетної політики та соціального захисту