img51


Упродовж січня - серпня 2019 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі майже 326,7 млн. грн. від залишку загальної суми боргу (774,6 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 3305 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 3128 узгоджувальних зустрічей, 162 засідання примирних комісій та 15 засідань трудових арбітражів.

Упродовж січня – серпня 2019 року НСПП сприяла вирішенню 254 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 242 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6756 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 254 КТС (К) найманими працівниками було висунуто 536 вимог, з яких: 279 (52,1%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 153 (28,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 95 (17,7%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 9 (1,7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За цей період НСПП:

- зареєстровано 125 вимог у 77 спорах (2 – на територіальному, 75 - на виробничому рівнях), зокрема у липні – 17 вимог у 5 КТС(К) на виробничому рівнях;

- вирішено та знято з реєстрації 115 спорів (2 - на територіальному, 113 - на виробничому рівнях) та 179 вимог, зокрема у серпні – 5 КТС(К) на виробничому рівні та 8 вимог.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня - серпня п. р. НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 725 розбіжностей між сторонами СТВ (далі – розбіжності) у 647 конфліктних ситуаціях (8 – на територіальному,639– на виробничому рівнях) на 732 підприємствах.

Упродовж січня – серпня п.р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) та сприяння їх своєчасному вирішенню взято на облік 236 конфліктних ситуацій та надано 454 консультації та роз’яснення сторонам соціального діалогу.

Працівники НСПП постійно беруть участь у роботі комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

За зазначений період представники НСПП взяли участь у 349 засіданнях зазначених комісій, на яких заслухано керівників 1162 підприємств. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на цих підприємствах склала понад 1,2 млрд грн.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 10 випадків (1,5% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС (К).

 

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту та надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей. Так, упродовж січня-серпня 2019 року наймані працівники провели 53 акції соціального протесту та 11 страйків, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 


 

Управління соціального діалогу та

колективно - договірного регулювання