Під час засідання було розглянуто 5 законопроектів.

 

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України взяти за основу:

 

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо надання педагогічним та іншим категоріям працівників можливості працювати на своїх посадах після отримання пенсії за вислугу років), (реєстр. №1015 від 12.12.2012р.), поданий народним депутатом України Міщенком С.Г.) та проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (щодо отримання пенсії за вислугу років без припинення роботи, яка дає право на цю пенсію) (реєстр.№1064 від 12.12.2012р.) (поданий народними депутатами України П.Симоненком, А.Мартинюком, В.Матвеєвим та П.Цибенком).

Зазначеними законопроектами пропонується внести зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення», якими передбачити: 1) для окремих категорій громадян, зайнятих на роботах, які дають право на пенсію за вислугу років, можливість призначення такої пенсії без вимоги щодо звільнення з відповідної роботи; 2) призначення пенсій за вислугу років окремим категоріям громадян незалежно від втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком; 3) обчислення пенсії із середньомісячного заробітку, визначеного відповідно до ст.ст. 64-67, 69 Закону України «Про пенсійне забезпечення», одержуваного без припинення роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.

 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» (реєстр. № 2258а від 07.06.2013 року) (поданий Кабінетом Міністрів України), яким пропонується забезпечення спрощення та здешевлення процедур започаткування бізнесу в Україні, зокрема, через : 1)подання державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей, необхідних для реєстрації такої особи органами державної податкової служби як платника податку на додану вартість, єдиного податку, інших податків та зборів (у разі, якщо відповідно до закону чи за рішенням особи передбачено реєстрацію особи як платника відповідного податку); 2) скасування вимоги щодо справляння реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця; 3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом подання електронних документів без обов'язкового використання електронного цифрового підпису, використовуючи інші способи ідентифікації особи заявника, наприклад, передавання файлу із зображенням, QR-коду тощо з використання IT-технологій та мобільного зв’язку (для достатньої деталізації пропонується визначити ці технічні способи ідентифікації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Водночас, одним із шляхів спрощення та здешевлення процедури започаткування бізнесу запропонованих законопроектом є відмова від обов'язковості та перехід до добровільності використання печаток суб'єктами господарювання приватного права. З цією метою передбачається внести зміни до 31 законодавчого акту, у тому числі до Господарського та Цивільного кодексів, законів України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про нотаріат», передбачивши, що «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

 

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами приватного права без застосування печаток» (реєстр. № 2795 від 12.04.2013 року) (поданий Кабінетом Міністрів України), яким передбачається забезпечення спрощення та здешевлення процедур започаткування бізнесу в Україні через відмову від обов'язковості та перехід до добровільності використання печаток суб'єктами господарювання приватного права.

З цією метою передбачається внести зміни до 29 законодавчих актів, у тому числі до Господарського та Цивільного кодексів, законів України «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про нотаріат», передбачивши, що «підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом».

 

            Разом з тим, за результатами обговорення Комітет прийняв рішення схвалити порівняльну таблицю до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (щодо прав інвалідів) (реєстр. №2015а від 15.05.2013 р.) з урахуванням висловлених зауважень та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому як Закон.

 

            Під час обговорення питання щодо плану роботи Комітету на третю сесію було прийнято рішення про проведення у жовтні 2013 р. слухань у Комітеті щодо накопичувальної пенсійної системи.

 

 

Департамент соціального діалогу та

соціального страхування апарату ФПУ