13 main

Народні депутати підтримали пропозиції профспілок щодо створення інституту гарантування заробітної  плати у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Порушуючи гарантії і норми Конституції та законів України, міжнародного й національного законодавства протягом усіх років незалежності в Україні не вирішується питання забезпечення своєчасної виплати працівникам заробітної плати та ліквідації зарплатних боргів.

При цьому найбільш незахищеними залишаються працівники збанкрутілих і ліквідованих підприємств у разі недостатності ліквідаційного майна.

Ратифікувавши частину ІІ Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця, держава гарантувала працівникам захист за допомогою привілею. Проте, практичний досвід засвідчує недосконалість цього механізму, оскільки в разі недостатності ліквідаційного майна працівники не отримують заборговану заробітну плату (відповідно до законодавства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними).

Як наслідок, за останні чотири роки заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах банкрутах зросла більше ніж втричі (з 198 млн грн на 01.01.2016 до 638,7 млн грн на 01.03.2020).

Профспілки постійно звертають увагу соціальних партнерів на необхідність вирішення питання захисту права працівників збанкрутілих і ліквідованих підприємств на отримання заробленого, зокрема шляхом створення гарантійних установ та ратифікації частини ІІІ Конвенції Міжнародної організації праці № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця

На зазначені пропозиції  профспілки також звернули увагу учасників слухань в Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати», які відбулися 11 березня ц.р.

За підсумками комітетських слухань зазначені пропозиції знайшли своє відображення у проектах законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати» (реєстр. № 3264-1 від 14.04.2020 р.) та «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» (реєстр. № 3332 від 13.04.2020 р.).

Прийняття зазначених законопроектів сприятиме створенню механізму компенсації заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця, що має особливе значення, насамперед, в умовах запровадження суворих обмежуючих карантинних заходів та призупинення роботи сотень тисяч підприємств, коли підвищується загроза порушення роботодавцями строків та повноти виплати працівникам заробленого.

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці