groshi b3f42 6d59ed4055bb3a9a8e626c689f0bfcaf b3f42 resize free 850 0 

Середня заробітна плата

За офіційними даними Держстату середня заробітна плата в Україні у березні 2020 року зросла на 5,5% порівняно з лютим п.р. та склала 11446 грн. (на 11,8% більше порівняно з березнем 2019 року).

За більшістю видів економічної та промислової діяльності протягом березня 2020 року відбулося зростання середньої заробітної плати. Найбільшими темпами відносно лютого ц.р. зростала заробітна плата за такими видами діяльності:

- Надання інших видів послуг – на 28,4%,

- Інформація та телекомунікації – на 24,9 %,

- Професійна, наукова та технічна діяльність – на 17,8%.

В сільському господарстві та промисловості рівень заробітної плати збільшився на 8,5% та 8,2% відповідно, в т.ч. у сферах промисловості:

- Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 26,4%,

- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів  - на 14,7%,

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 13,3%.

Знизилася заробітна плата працівників сфери тимчасового розміщування й організації харчування – на 23,8%, авіаційного транспорту – на 15,6%, сфери текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів –  на 11,7%.

Залишається нижчою ніж середня по економіці заробітна плата працівників окремих галузей бюджетної сфери: в освіті – 8507 грн. (ріст у березні склав 0,4%), у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 8056 грн. (ріст у березні склав 7,8%).

За регіональною ознакою:

- падіння заробітної плати на 1,2% відбулося лише в Чернівецької області, найбільшими темпами зросла заробітна плата у Рівненській області (на 10,6%), м. Києві (на 9,4%), Миколаївській області (на 8,4%);

- найбільшою середня зарплата є в Донецькій області (12225 грн.) та м. Києві (17990 грн.), найнижчою – у Чернівецькій області (8285 грн.).

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за березень 2020 року 1, 2

Вид діяльності

Лютий

Березень

грн

грн

% до попереднього місяця

 відхилення,

% до попереднього місяця

У середньому по економіці

10847

11446

105,5

5,5

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8390

9105

108,5

8,5

 з них сільське господарство

8284

8947

108,0

8,0

Промисловість

12054

13044

108,2

8,2

- Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15516

17795

114,7

14,7

з них добування кам'яного та бурого вугілля

15114

15650

103,5

3,5

- Переробна промисловість

11089

11649

105,1

5,1

в т.ч.

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10146

10709

105,5

5,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

7654

6759

88,3

-11,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

19600

24775

126,4

26,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

13287

15161

114,1

14,1

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

12873

12409

96,4

-3,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

10456

11345

108,5

8,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

11484

11126

96,9

-3,1

- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

15191

17218

113,3

13,3

- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8892

9634

108,3

8,3

Будівництво

9282

9564

103,0

3,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11060

11503

104,0

4,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11728

11643

99,3

-0,7

наземний і трубопровідний транспорт

10724

10392

96,9

-3,1

водний транспорт

11832

12276

103,8

3,8

авіаційний транспорт

24791

20932

84,4

-15,6

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

13082

13271

101,4

1,4

поштова та кур'єрська діяльність

6271

6873

109,6

9,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

7411

5648

76,2

-23,8

Інформація та телекомунікації

18653

23303

124,9

24,9

Фінансова та страхова діяльність

21606

21821

101,0

1,0

Операції з нерухомим майном

9201

8473

92,1

-7,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

15747

18554

117,8

17,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9238

10437

113,0

13,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14550

15123

103,9

3,9

Освіта

8472

8507

100,4

0,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

7471

8056

107,8

7,8

з них охорона здоров'я 

7554

8159

108,0

8,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

8727

8765

100,4

0,4

Надання інших видів послуг

10809

13878

128,4

28,4

Фонд оплати праці

Очікування щодо падіння фонду оплати праці внаслідок призупинення/скорочення роботи підприємств не виправдалися. Так, за результатами аналізу офіційної статистики в цілому у березні 2020 року фонд оплати праці в Україні збільшився на 4,9% відносно попереднього місяця.

Найбільше зростання зазначеного показника відбулося за наступними видами діяльності:

- Надання інших видів послуг – на 24,1%,

- Інформація та телекомунікації – на 21,6%,

- Професійна, наукова та технічна діяльність – на 17,3%,

- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 14,1%.

Відчутне зниження фонду оплати праці відбулося за видами:

Тимчасове розміщування й організація харчування – на 30,7%,

авіаційний транспорт – на 16%.

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що незважаючи на встановлення з 12 березня 2020 року на території України  карантину та призупинення/скорочення діяльності підприємств, у березні п.р. не відбулося падіння фонду оплати праці та середньої заробітної плати проти попереднього місяця:

- фонд оплати праці збільшився на 4,9%;

- середня заробітна плата зросла на 5,5%.

Департамент з питань бюджету та оплати праці