48708 2

 

Поточна ситуація в бюджетній політиці найближчої країни-сусіда – Росії наступна.

Проект федерального бюджету на 2014 рік і плановий період 2015–2016 роки 30 вересня 2013 року внесено до Держдуми. З текстом документу можна ознайомитися на офіційному сайті Парламенту Росії (http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=348499-6&02).

Згідно з Бюджетним кодексом, Держдума повинна провести проект федерального бюджету через три читання впродовж 60 днів (перше читання орієнтовно передбачено 25 жовтня).

Відповідно до прийнятих в 2013 році змін до Бюджетного кодексу Росії, проект федерального бюджету на наступний бюджетний період вперше сформовано за програмним принципом – передбачено згрупування державних програм за 5 напрямками:

І. Нова якість життя.

II. Інноваційний розвиток і модернізація економіки.

III. Забезпечення національної безпеки.

IV. Збалансоване регіональний розвиток.

V. Ефективна держава.

 

При формуванні законопроекту застосовано консервативний варіант прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2014–2016 роки, який характеризується зниженням основних параметрів, які впливають на доходи федерального бюджету в порівнянні з показниками прогнозу, врахованими при формуванні федерального бюджету на 2013 рік і на плановий період 2014 і 2015 років.

Слід зазначити, що при формуванні бюджету було прийнято рішення не індексувати зарплати держслужбовцям, військовим, прокурорам та суддям в 2014 році, на 5% скоротити витрати по всіх статтях, і розподілити отримані кошти на статті, пов'язані з виконанням соціальних зобов'язань. Враховуючи зазначене, оптимізовано діючі видаткові зобов'язання і перерозподілено ресурси на вирішення найбільш пріоритетних завдань, в першу чергу спрямованих на реалізацію указів Президента Російської Федерації від 7 травня 2012 року, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку країни (в т.ч. передбачено додаткове асигнування на підвищення оплати праці працівників федеральних установ освіти, охорони здоров'я, культури, науки і соціального обслуговування).

 

Ключові макропоказники, закладені до проекту федерального бюджету на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років

 

 

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Темпи зростання ВВП, %

101,8

103

103,1

103,3

Інфляція (грудень до грудня попереднього року), %

6

4,5-5,5

4-5

4-5

 

Основні заходи з оптимізації витрат федерального бюджету передбачають:

- скорочення міжбюджетних трансфертів державних позабюджетних фондів, що спрямовуються на забезпечення збалансованості їх бюджетів;

- скорочення бюджетних асигнувань на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Впродовж трьох років доходи федерального бюджету по відношенню до ВВП знизяться з 19,1% ВВП в 2013 р. до 18,5% в 2014 р. і до 18,3% ВВП в 2016 році. При цьому всі три роки бюджет очікується стабільно дефіцитним: 0,5% ВВП в 2014 році, 1% в 2015 і 0,6 % 2016 роках.

Що стосується частки в загальному обсязі видатків федерального бюджету по розділу «Соціальна політика», то порівняно з 2013 роком (28,5%) зменшується і становить в 2014 році 25,3% , в 2015 році 26,5% і в 2016 році 26,7 відсотка. По відношенню до обсягу ВВП відповідного року частка витрат вищезазначеного розділу порівняно з 2013 роком (5,8 %) зменшується і становить в 2014 році – 4,8% , в 2015 році – 5,1% і в 2016 році – 5 відсотків (згідно пояснювальній записці до федерального бюджету на наступний бюджетний період).

Починаючи з 2014 року, буде розпочато процес консолідації субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету в державних програмах Російської Федерації, виходячи з принципу «одна держпрограма – одна субсидія».

 

Слід зазначити, що відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік і плановий період 2015 та 2016 років, Росія плавно переходить з середньострокового планування на планування на довгостроковий період. Наразі розробляється довгострокова бюджетна стратегія Російської Федерації на період до 2030 року.

 

 

Департамент бюджетної політики та

соціального захисту апарату ФПУ