2013 197 005

 

Збереження трудових архівів та забезпечення доступу до них, - така, з першого погляду рутинна та суто канцелярська справа, викликала неабиякий інтерес у десятків фахівців, які зібрались 25 жовтня у Будинку спілок для участі у тематичному «круглому столі». Його проведення ініціювала ФПУ, тому що до профспілок останнім часом надходять чисельні звернення від громадян з приводу проблем, що виникають під час оформлення ними пенсій, - коли людині потрібно документально підтвердити стаж роботи за попередні роки, або розмір зарплати у певний період, тривалість роботи в шкідливих умовах, факт отримання травми на виробництві, а також у інших випадках.

У дискусії взяли участь представники органів виконавчої влади: Пенсійного фонду України, Державної архівної служби України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, працівники трудових архівів, а також фахівці профспілкових та інших громадських організацій.

Розпочав засідання заступник Голови ФПУ С.Я.Українець, який підкреслив значимість архівної справи особливо для системи соціального забезпечення і захисту трудових прав як працюючих, так і ветеранів, інвалідів праці, пенсіонерів та інших категорій громадян.

- Людина має розраховувати на справедливу трудову пенсію – зазначив керівник, - на забезпечення цього спрямована робота трудових архівних установ, які мають бути достовірними і авторитетними джерелами інформації. Ми зібрались сьогодні за круглим столом, щоб з’ясувати увесь комплекс проблем, що накопичились у сфері діяльності трудових архівів, і на основі нашого аналізу підготувати рекомендації – до Уряду, місцевих органів влади, до роботодавців, щоб дати позитивний імпульс цій роботі. Для профспілок важливим є те, щоб документи зберігалися належним чином і щоб до них був доступ, коли вирішується доля людини, - сказав заступник Голови ФПУ.

Учасники дискусії у своїх виступах акцентували на тому, що згідно з існуючим законодавством, на відміну від документів Національного архівного фонду, якими переймаються державні архіви, обов’язок збереження документів з особового складу, передачу їх на архівне зберігання покладено на суб’єктів господарювання та їх правонаступників. Законодавством передбачено зберігання таких документів за місцем роботи працівників протягом 75 років. Основними завданнями трудових архівних установ є приймання, облік та зберігання соціально значущих документів ліквідованих на території району підприємств, надання відповідних довідок громадянам при досягненні ними пенсійного віку для нарахування пенсій за віком та пенсій на пільгових умовах та інших документів.

Після масового закриття підприємств у 90-і роки перед органами влади постало завдання забезпечити гарантоване зберігання документів ліквідованих установ власними силами. Згідно з вимогами закону "Про місцеве самоврядування в Україні " органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати зберігання документів, що не належать до Національного архівного фонду. Відповідним Указом Президента України місцевим державним адміністраціям доручалося забезпечити створення з цією метою на відповідних територіях архівних установ.

Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" було передбачено створення архівних установ місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

Проте у 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України N 5068-УІ, яким було внесено зміни до ст.29 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», відповідно до яких основою мережі трудових архівів стала сільська і селищна ланка, тоді як трудові архіви на рівні району фактично опинилися поза законом. У зв'язку з цим виникли проблеми з утриманням та фінансуванням вже діючих районних трудових архівів, а також із забезпеченням умов для збереження архівних документів сільськими і селищними радами, у штатах яких відсутні відповідні фахівці і така робота виконується, зазвичай, на громадських засадах.

У виступах учасників «круглого столу» також йшлося про недостатню відповідальність керівників окремих підприємств, які у випадках ліквідації підприємства, або його закриття за рішенням суду не виконують свої обов’язки щодо передачі документів особового складу на зберігання до місцевих архівних установ. Трапляються випадки, коли такі документи умисно знищуються суб'єктами господарювання, - така безвідповідальність посадових осіб позбавляє звільнених працівників права на справедливе нарахування пенсій.

Гарантоване зберігання, якісне впорядкування та використання документів ліквідованих підприємств архівними установами можливі лише за умов відповідного матеріально-технічного, фінансового та кадрового забезпечення їх роботи, - таким був один з висновків учасників зібрання, тому для вирішення існуючих проблем потрібна реалізація комплексу заходів, спрямованих на зміцнення мережі трудових архівів і забезпечення їх належного функціонування.

Такі заходи передбачені у Рекомендаціях «круглого столу», зокрема,

КМУ рекомендується:

- забезпечити сучасний рівень інформатизації архівної справи та умови для гарантованого збереження соціально значущих документів, необхідних для нарахування пенсій за віком та пенсій на пільгових умовах;

- зміцнити матеріально-технічну базу трудових архівів;

- посилити відповідальність роботодавців за факти знищення документів або затримки їх передачі до архівних установ;

- створити необхідні умови для забезпечення Укрдержархівом організації й методики ведення архівної справи трудовими архівами;

місцевим   органам   виконавчої   влади   та   органамв   місцевого самоврядування:

- створення повноцінних і доступних трудових архівів, забезпечення їх належною матеріальною базою та кадрами;

- покращення умов праці та підвищення рівня соціальних гарантій працівників трудових архівів;

- реалізація регіональних програм, які передбачатимуть створення та забезпечення функціонування трудових архівів.

Перед профспілками поставлено завдання:

- посилити громадський контроль за обробкою та збереженням роботодавцями документів особового складу, своєчасної передачі їх до архівних установ, особливо - у разі ліквідації підприємств, установ організацій, а також організовувати належне ведення, збереження та передачу до архівних установ документів особового складу, які накопичуються у виборних профспілкових органах.

Роботодавцям рекомендовано неухильного виконувати обов'язки зі збереження та передачі до архівних установ документів особового складу.

 

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2013 197 015

 

2013 197 021

 

 

2013 197 022

 

2013 197 030