nVUW-bU lvU

Одним з основних напрямків діяльності Федерації профспілок України є вдосконалення законодавства України, зокрема з питання врегулювання трудових спорів. Під час спільної роботи з соціальними партнерами з цього напряму роботодавці піднімають питання надання їм права на застосування локауту.

Термін «локаут» інтерпретується в кожній країні по різному. Але найголовніше те, що в країнах південної Європи локаути заборонені. У Португалії локаути заборонені Конституцією, а в Греції законодавчо. За законодавством Перу, будь-яка форма повної або часткової ліквідації підприємства або зупинки роботи з метою нав’язати працівникам зміни в заробітній платі, або інших умовах праці, або як репресії проти працівників заборонена.

У деяких країнах як Великобританія, Ірландія, Бельгія законодавством передбачено правовий простір для застосування локаутів, але в цих країнах локаути практично не застосовуються. У таких країнах як Нідерланди, Люксембург локаути ніколи не застосовувалися. Якщо взяти до уваги Швецію, то в цій країні визнають локаути, але за всю історію після надання такого права (близько 200 років) локаут застосовувався двічі. В Еквадорі передбачено, що, якщо підприємець протягом одного року відновлює роботу підприємства, сам або через посередника, він повинен відновити на роботі всіх звільнених працівників, надавши їм колишні умови або кращі умови праці.

У Німеччині є обмеження на використання локаутів, вони дозволені тільки тоді, коли необхідно врівноважити баланс сил, і лише після повідомлення і консультацій із соціальним партнером. Таким чином, прецедентне право обмежує використання, так званого, оборонного локауту, в той час, як наступальний локаут повністю заборонений.

В Російській Федерації в ст. 415 Трудового кодексу та в ст. 305 Трудового кодексу Казахстану вказано, що локаут забороняється.

При визначенні основних засад регулювання права на локаут в Україні слід виходити з того, що в більшості країн світу в конституціях закріплено право на страйк і відсутнє право на локаут. Це трактується таким чином, що надання працівникам права на страйк та ненадання підприємцям права на локаут являє собою свідоме встановлення переваги для працівників, з тим щоб врівноважити економічну перевагу підприємців у сфері трудових відносин. Підприємці, в силу своєї економічної могутності, мають у своєму розпорядженні численні засоби тиску, які відсутні у працівників, саме тому немає необхідності гарантувати підприємцям право на локаут як противагу працівників на страйк.

На нашу думку найбільш прийнятим для України вбачається зробити акцент на мирному вирішенні конфліктів у сфері праці з забороною проведення локауту.

Більш детально ознайомитися з інформацією про локаути ви можете надіславши запит на електронну адресу dialog@fpsu.org.ua.

 

Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання