78765433

 

 

Упродовж січня-травня 2016 року в результаті заходів, здійснених НСПП та Федерації профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 438 млн. 616,9 тис. грн. або 64% від загальної суми боргу (684 млн. 942,0 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період НСПП проведено 1120 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1054 узгоджувальні зустрічі, 58 засідань примирних комісій та засідань трудового арбітражу.

Упродовж січня-травня 2016 року НСПП сприяла вирішенню 146 КТС(К) (2 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 137 – на виробничому рівнях), участь в яких брали близько 1,2 млн. працівників 7298 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначених 146 спорах найманими працівниками було висунуто 276 вимог, з яких:

 

- 160 (58%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю;

- 81 (29,3%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

- 29 (10,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

- 6 (2,2%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж п’яти місяців ц. р. Службою зареєстровано 110 вимог у 79 спорах (1 – на національному, 1 – на територіальному, 77 – на виробничому рівнях), зокрема у травні 2016 року – 30 вимог у 19 спорах на виробничому рівні.

Упродовж січня-травня 2016 року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 44 спори (2 – на територіальному, 42 – на виробничому рівнях) та 84 вимоги, зокрема у травні п. р. – 7 спорів та 14 вимог.

 

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-травня 2016 року НСПП здійснювались заходи щодо усунення 547 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 644 підприємствах у 484 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (13 – на територіальному, 471 – на виробничому рівнях).

Зокрема, упродовж травня п. р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) взято на облік 36 випадків (11 – на територіальному, 35 – на виробничому рівнях) та 40 чинників на 38 підприємствах.

Загалом, упродовж січня-травня п. р. за сприяння НСПП знято з обліку 198 випадків (2 – на територіальному, 196 – на виробничому рівнях) та усунено 224 чинники на 262 підприємствах, зокрема у травні п. р. – знято з обліку 53 випадки та усунено 60 чинників на 75 підприємствах.

Упродовж січня-травня 2016 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 41 випадок (8,5% від загальної кількості) став предметом виникнення КТС(К).

Загалом, з початку року відбулось 3 страйки та 65 акцій соціального протесту, у яких взяли участь близько 17,3 тис. найманих працівників 193 підприємств.

 

Управління соціального діалогу

 та колективно-договірного регулювання