1415608546 images-1

 

Питання вдосконалення системи підготовки кадрів в Україні не втрачає актуальності вже багато років. Одним з головних завдань на цьому шляху має стати узгодження потреб ринку праці з освітніми програмами для забезпечення вітчизняної економіки кваліфікованими працівниками.

Цій проблемі була присвячена основна увага учасників наради, яка відбулась 3 березня ц.р. у Мінсоцполітики з метою обговорення проекту Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів. В заході взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, профспілок та роботодавців.

На жаль, процес оновлення освітніх програм відбувається із значним відставанням від технічного процесу та модернізації засобів виробництва. Саме тому виникає необхідність у розробці професійних стандартів, які мають на меті вироблення загальноприйнятних вимог до професійних знань, умінь та навичок працівників. Ці професійні стандарти, у свою чергу, ляжуть в основу розробки освітньо-кваліфікаційних стандартів та навчальних програм.

Однак, наразі розробка професійних стандартів відбувається виключно об’єднаннями роботодавців та пов’язаними з ними інституціями, без уніфікації підходів до того, яким саме має бути профстандарт, а готові документи ніяк не впливають на знання та навички, які отримують майбутні працівники у навчальних закладах.

З огляду на це, виникає необхідність встановлення загальних вимог до процедур розроблення, громадського обговорення, погодження, затвердження, та введення в дію професійних стандартів. Це і є основна мета розробки і прийняття зазначеного Порядку, який дозволить зробити перший крок на шляху створення умов для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав ФПУ