IMG 20171108 140459 

 

Новим Законом України «Про освіту» передбачена розробка, за участі профспілок та роботодавців, проекту закону про національну систему кваліфікацій  та створення Національного агентства кваліфікацій.

Для ознайомлення соціальних партнерів з досвідом діяльності подібних інституцій у ЄС, 7-9 листопада ц.р. Європейський фонд освіти організовував ознайомчий візит до Франції та Португалії на тему «Національне кваліфікаційне агентство – приклади з ЄС». У візиті, окрім представників ФПУ, взяли участь представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, представники сторони роботодавців та експерти ЄФО.

Основною метою візиту було ознайомлення з досвідом Франції та Португалії щодо розвитку системи кваліфікацій та діяльності кваліфікаційних агентств.

Розвиток системи кваліфікацій у Франції розпочався у 1972 зі створення першої рамки кваліфікацій і з того часу зазнав значних трансформацій.

На даному етапі французька система освіти чітко поділена між «академічною» та професійною освітою. Професійна освіта, результати якої підтверджуються національними дипломами, безпосередньо пов'язана з ринком праці, в той час як «академічна», вища освіта орієнтована на наукову та дослідницьку діяльність. За здійснення професійної підготовки відповідає Міністерство праці, а за вищу освіту – Міністерство освіти.

Формалізація результату професійної підготовки у вигляд диплому базується на трьох етапах. Перший – визначення очікуваних результатів навчання у вигляді тих чи інших компетенцій. Другий – соціальний діалог, який має на меті узгодження позицій усіх зацікавлених сторін щодо необхідних компетенцій для кожного конкретного напряму підготовки фахівців. Третій етап полягає у розробці навчальних програм на базі визначених рамок кваліфікацій.

Необхідність централізації цих процесів та якнайефективнішого узгодження інтересів соціальних партнерів призвела до створення Національної комісії з професійної сертифікації (Commission Nationale de la Certification Professionnelle, далі – CNCP) у 2002 році. Наразі основні завдання CNCP – розроблення професійних сертифікатів та ведення реєстру сертифікатів. Розроблення сертифікату може відбуватись двома шляхами – це або розроблений вищим навчальним закладом формалізований результат освіти (диплом), або розроблений на запит соціальних партнерів сертифікат, який корегує з певним видом діяльності. Наприклад, якщо на ринку з’являється нова професія, організація роботодавців або профспілка може звернутись до CNCP з пропозицією розроблення нового сертифікату. При цьому, професійна сертифікація може включати в себе як і підтвердження набутих під час професійного життя умінь та знань, так і проходження відповідної підготовки.

Система професійних кваліфікацій у Франції має досить суттєвий фінансовий ресурс – 31,6 млрд євро (у 2017 році). Ці кошти, зокрема акумулюються завдяки відрахуванням роботодавців (3,5% від фонду оплати праці). На відміну від української системи, це окремий вид податку, який нараховується до спільного фонду професійної підготовки, і в подальшому ці кошти використовуються для фінансування усієї системи професійних кваліфікацій.

У Португалії національна система кваліфікацій побудована дещо інакше. Її реформування розпочалось у 2007 році зі створення Національного агентства кваліфікацій, професійної освіти та підготовки (Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, далі – ANQEP). Крім агентства були також створені галузеві ради з кваліфікації, мережа центрів з професійної підготовки та Національний каталог кваліфікацій. Реформа мала на меті забезпечення відповідності професійної освіти потребам ринку праці, створення умов для особистого та професійного розвитку людей, а також модернізацію та забезпечення конкурентоспроможності компаній та економіки.

Головним рушієм цієї реформи стала ANQEP, яка є органом, підпорядкованим Міністерству освіти та Міністерству праці, солідарності та соціального забезпечення, в координації з Міністерством економіки. Місія ANQEP – впровадження політики щодо професійної освіти та підготовки молоді та дорослих, а також забезпечити розробку та управління системою визнання, перевірки та сертифікації компетенцій.

 

876

 

ANQEP також відповідає за ведення та наповнення Національного каталогу кваліфікацій, який є основним інструментом для реалізації політики професійної освіти, та забезпечує зв'язок між потребами ринку праці та навчальними закладами. Він містить реєстр навчальних стандартів, професійних стандартів та забезпечує цілісність процесу визнання, перевірки та сертифікації кваліфікацій. На сьогодні каталог налічує 307 кваліфікацій в 40 галузях діяльності.

Система закладів професійної підготовки в Португалії є значно розгалуженішою ніш українська. Мережа об’єднує понад 300 центрів з професійної підготовки, з яких 21 створені об’єднаннями роботодавців, 2 – профспілками, а решта міністерствами, місцевими органами влади та професійними асоціаціями. При цьому, не зважаючи на те, що ці заклади не є державними, вони акредитовані, а їх документи про отримання освіти визнаються як роботодавцями так і іншими навчальними закладами.

Отож, хоча французька і португальська системи і мають певні відмінності у побудові системи кваліфікацій, спільним у них є участь соціальних партнерів та ефективний соціальний діалог на всіх рівнях: від формування державної політики до управління навчальними закладами та розробки професійних й освітніх стандартів.

Вивчення європейського досвіду дозволяє дійти висновку, що головне завдання українських профспілок в процесі формування національної системи кваліфікацій полягає у забезпеченні сприятливих умов для професійного й особистісного розвитку працівників, справедливої оплати праці та розвитку трудового потенціалу України.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав

 

IMG 20171108 161312

 

IMG 20171109 090740

 

IMG 20171109 103952

 

IMG 20171109 104010