рукопожатие

 

Упродовж січня-листопада 2017 року в результаті заходів, спільно здійснених Національною службою посередництва і примирення та Федерацією профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 521 млн. 985,6 тис. грн. або 51,2% від загальної суми боргу (1 млрд. 19 млн. 752,8 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 2893 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 2633 узгоджувальні зустрічі, 180 засідань примирних комісій та 80 засідань трудових арбітражів.

Упродовж одинадцяти місяців п. р. НСПП сприяла вирішенню 212 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 202 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6763 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначених 212 спорах найманими працівниками було висунуто 493 вимоги, з яких: 234 (47,5%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 141 (28,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень; 106 (21,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 12 (2,4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди

За січень-листопад п. р. Службою зареєстровано 282 вимоги у 131 спорі на виробничому рівні, зокрема у листопаді п. р. – 19 вимог у 10 спорах.

Упродовж одинадцяти місяців 2017 року вирішено та знято з реєстрації 192 вимоги та 66 спорів (1 – на територіальному, 65 – на виробничому рівнях).

Заборгованість із заробітної плати є одним із головних чинників проведення працівниками акцій протесту та страйків. Так, у листопаді 2017 року наймані працівники провели 10 акцій соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом, з початку року відбулось 76 акцій соціального протесту та 18 страйків, у яких понад 44,3 тис. найманих працівників висунули 125 вимог, з яких 47,2% стосувались погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасності її виплати.

Упродовж січня-листопада 2017 року НСПП було проведено 279 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

За результатами проведеної роботи визнано репрезентативними:

– на національному рівніКонфедерацію вільних профспілок України; Об'єднання всеукраїнських автономних профспілок; Об'єднання всеукраїнських профспілок і профоб'єднань "Єдність"; Об'єднання організацій роботодавців України;

– на галузевому рівні – 22 всеукраїнські галузеві профспілки та об'єднань організацій роботодавців;

– на територіальному рівні – 163 обласні організації профспілок та 15 обласних організацій роботодавців.

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у листопаді 2017 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

Управління соціального діалогу

та колективно - договірного регулювання