rukopozhatye

 

Упродовж першого кварталу 2018 року в результаті заходів, спільно здійснених Національною службою посередництва і примирення та Федерацією профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 413 млн. 652,9 тис. грн. або 52,2% від загальної суми боргу (793 млн. 135,3 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1115 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1005 узгоджувальних зустрічей, 108 засідань примирних комісій та 2 засідання трудового арбітражу.

Упродовж січня-березня п.р. НСПП сприяла вирішенню 183 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 173 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6744 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначених 183 спорах найманими працівниками було висунуто 366 вимог, з яких: 151 (41,3%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 112 (30,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень; 93 (25,4%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 10 (2,7%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

У першому кварталі п. р. Службою зареєстровано 68 вимог у 39 спорах (1 – на територіальному, 38 – на виробничому рівнях), зокрема у березні п.р. – 16 вимог у 14 спорах.

Упродовж січня-березня 2018 року вирішено та знято з реєстрації 84 вимоги та 55 спорів на виробничому рівні, зокрема у березні п.р. – 18 вимог та 15 спорів.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж першого кварталу 2018 року НСПП здійснювались заходи щодо усунення 393 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 393 підприємствах у 346 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (1 – на територіальному, 345 – на виробничому рівнях).

Упродовж січня-березня п. р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) взято на облік 198 випадків та 214 чинників на 195 підприємствах, зокрема, у березні п.р. – 60 випадків та 64 чинники на 57 підприємствах.

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувати конфліктні ситуації виключно в правове русло. Так, упродовж березня 2018 року працівники провели 7 акцій соціального протесту та 1 страйк, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом, з початку року відбулось 27 акцій соціального протесту та 3 страйки, у яких взяли участь понад 9,4 тис. працівників.

 

Більш детальні дані містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у березні 2018 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення

 

 

Управління соціального діалогу

та колективно - договірного регулювання