86

 

Упродовж січня-квітня 2018 року 2018 року в результаті заходів, спільно здійснених Національною службою посередництва і примирення та Федерацією профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 441 млн. 134,1 тис. грн. або 53,8% від загальної суми боргу (819 млн. 856,1 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 1463 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1328 узгоджувальних зустрічей, 130 засідань примирних комісій тазасідань трудового арбітражу.

Упродовж січня-квітня п. р. НСПП сприяла вирішенню 189 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 179 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6748 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначених 189 спорах найманими працівниками було висунуто 386 вимог, з яких: 163 (42,2%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 117 (30,3%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 96 (24,9%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 10 (2,6%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж січня-квітня п.р. Службою зареєстровано 88 вимог у 45 спорах (1 – на територіальному, 44 – на виробничому рівнях), зокрема, у квітні 2018 року – 20 вимог у 6 спорах на виробничому рівні.

Упродовж січня-квітня 2018 року вирішено та знято з реєстрації 61 спір на виробничому рівні та 99 вимог, зокрема, у квітні п. р. – 6 спорів на виробничому рівні та 15 вимог.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-квітня п. р. здійснювались заходи щодо усунення 458 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 482 підприємствах у 408 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (2 – на територіальному, 406 – на виробничому рівнях).

Упродовж січня-квітня п. р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) взято на облік 260 випадків (1 – на територіальному, 259 – на виробничому рівнях) та 279 чинників на 284 підприємствах, зокрема, у квітні 2018 року – 62 випадки (1 – на територіальному, 61 – на виробничому рівнях) та 65 чинників на 89 підприємствах.

Загалом, упродовж чотирьох місяців п.р. за сприяння НСПП знято з обліку 176 випадків (1 – на територіальному, 175 – на виробничому рівнях) та усунено 207 чинників на 225 підприємствах, зокрема, у квітні п.р. – 44 випадки та 47 чинників на 43 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам лише 10 випадків (2,5% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувати конфліктні ситуації виключно в правове русло. Так, упродовж квітня 2018 року працівники провели 2 акції соціального протесту та 2 страйки, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Загалом, з початку року відбулось 29 акцій соціального протесту та 5 страйків, у яких взяли участь понад 10 тис. працівників.

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у квітні 2018 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

 

Управління соціального діалогу

та колективно - договірного регулювання