images.jpg

Упродовж січня-серпня 2018 року в результаті заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 544 млн. 797,8 тис. грн. або 53% від загальної суми боргу (1 млрд. 27 млн. 502,8 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 2876 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 2628 узгоджувальних зустрічей, 226 засідань примирних комісій та 22 засідання трудових арбітражів.

Упродовж січня-серпня 2018 року НСПП сприяла вирішенню 227 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 217 – на виробничому рівнях), участь в яких брали близько 1,5 млн. працівників 6770 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначених 227 спорах найманими працівниками було висунуто 450 вимог, з яких: 209 (46,5%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 130 (28,9%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 100 (22,2%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 11 (2,4%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За цей період НСПП:

- зареєстровано 152 вимоги у 83 спорах (1 – на територіальному, 82 – на виробничому рівнях), зокрема, у серпні – 10 вимог у 7 спорах на виробничому рівні;

- вирішено та знято з реєстрації 101 спір на виробничому рівні та 166 вимог, зокрема, у серпні – 9 спорів та 21 вимогу на виробничому рівні.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня-серпня п. р. НСПП здійснювались заходи щодо усунення 738 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 700 підприємствах у 626 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (3 – на територіальному, 623 – на виробничому рівнях).

Упродовж восьми місяців п. р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К):

-                    взято на облік 478 випадків (2 – на територіальному, 476 – на виробничому рівнях) та 559 чинників на 502 підприємствах, зокрема, у серпні – 51 випадок на виробничому рівні та 62 чинника на 51 підприємстві;

- знято з обліку 339 випадків (1 – на територіальному, 338 – на виробничому рівнях) та усунено 385 чинників на 385 підприємствах, зокрема, у серпні – 42 випадки та 48 чинників на 41 підприємстві.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише 16 випадків (2,6% від загальної кількості) стали предметом виникнення КТС(К).

Відповідно до компетенції, НСПП продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувати конфліктні ситуації виключно в правове русло. Так, упродовж серпня 2018 року наймані працівники провели 2 страйки та 6 акцій соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у серпні 2018 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

Управління соціального діалогу

та колективно - договірного регулювання