images

 

Упродовж січня 2019 року в результаті заходів, спільно здійснених Національною службою посередництва і примирення та Федерацією профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі майже 35 млн. грн. від залишку загальної суми боргу (353 млн. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 449 примирних процедур, спрямованих на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 423 узгоджувальні зустрічі, 25 засідань примирних комісій та 1 засідання трудового арбітражу.

Упродовж січня 2019 року НСПП сприяла вирішенню 191 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 181 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6713 суб'єктів господарювання.

Загалом, у зазначеному 191 спорі найманими працівниками було висунуто 433 вимоги, з яких: 212 (49%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 137 (31,6%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 76 (17,6%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 8 (1,8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За цей період НСПП:

- зареєстровано 22 вимоги у 14 спорах на виробничому рівні;

- вирішено та знято з реєстрації 22 спори (1- на територіальному, 21 - на виробничому рівнях) та 48 вимог.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня п. р. НСПП здійснювались заходи щодо усунення 305 чинників, які призвели до загострення стану СТВ на 312 підприємствах у 256 випадках ускладнення стану СТВ (2 – на територіальному, 254 – на виробничому рівнях).

Упродовж січня 2019  р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К):

-         взято на облік 56 випадків на виробничому рівні та 60 чинників на 55 підприємствах;

-        знято з обліку 56 випадків на виробничому рівні та усунено 59 чинників на 56 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП жоден випадок не став предметом виникнення КТС(К).

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту та надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей. Так, упродовж січня п.р. понад 300 найманих працівників провели 1 страйк та 4 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

 

 

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у січні 2019 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення

 

Управління соціального діалогу та

колективно - договірного регулювання