Загальнодержавний курс економічного розвитку, направлений на євроінтеграцію, поставив перед профспілками нові завдання, з метою вирішення яких Федерацією профспілок України затверджено Стратегію діяльності на 2016-2021 роки «Європейський вибір».

У таких умовах для України важливим є сталий розвиток економіки, який стане міцним фундаментом для забезпечення прав і свобод людини. Відповідно, активна участь у формуванні та реалізації економічної політики є одним з ключових завдань діяльності професійних спілок на національному рівні.

Ситуація, що складається останнім часом у реальному секторі економіки, вимагає більш активного впливу профспілок на економічну і промислову політику під час опрацювання державних ініціатив. Нестандартні та нові завдання, які постали перед Федерацією профспілок України, потребують і нових інноваційних підходів для їх вирішення та інформаційно-аналітичного супроводження.

За цих умов, для інституціонального посилення напряму участі Федерації профспілок України у формуванні державної економічної політики, зокрема у секторі промисловості, цінової та політики зайнятості з метою забезпечення активної участі у розробленні реальних пропозицій щодо виведення української економіки з кризового стану та покращення умов життя людини праці, Постановою Президії ФПУ від 21.12.2017 № П-12-2 у складі апарату створено Департамент з питань економічного розвитку та ціноутворення.

Основним напрямом діяльності Департаменту є забезпечення реалізації програмних рішень ФПУ щодо удосконалення чинного законодавства в частині соціальної орієнтації економічного розвитку та політики ціноутворення, захисту економічних прав та інтересів членів профспілок, соціального захисту населення.

 

1

 

В країні триває антисоціальна практика шокуючого підвищення цін і тарифів на товари і послуги. Реформи в енергетичній галузі та сфері житлово-комунальних послуг, а також підвищення Урядом ціни на природний газ для населення на 23,5% наприкінці 2018 року, спричинили значне зростання тарифів на комунальні послуги, насамперед, на послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання. Як наслідок, маємо абсолютно «непідйомні» для переважної більшості українців тарифи на ці послуги, а також послуги зв’язку, транспортні послуги та ін. Також нищівного удару по купівельній спроможності населення, особливо соціально уразливих його верств, завдала відміна державного цінового регулювання у сфері виробництва та реалізації соціально значущих продовольчих товарів, що призвело до неконтрольованого зростання споживчих цін на найнеобхідніші продукти харчування.

Невиважена політика соціального захисту громадян, зокрема, значне погіршення умов отримання субсидій, заниження соціальних норм споживання окремих енергоносіїв призвели до скорочення кількості домогосподарств, які отримують субсидії.

 

4

 

 

Розробленням та реалізацією єдиної профспілкової позиції щодо захисту інтересів членів профспілок, забезпеченням та організацією її просування під час формування державної тарифної та цінової політики опікується відділ з питань цін і тарифів, який очолює заступник керівника Департаменту – Федорчук Наталя Миколаївна. 

Напрямом захисту інтересів членів профспілок у сфері державного регулювання цін на соціально значущі товари, тарифоутворення на загальнодоступні послуги зв’язку та транспорту, а також питаннями соціального захисту в частині надання житлових субсидій населенню у відділі займається провідний експерт з регулювання соціально-трудових відносин Московченко Світлана Олександрівна.

Питання реалізації завдань із формування та просування єдиної профспілкової позиції у відносинах з центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами щодо політики цін на енергоносії, насамперед для населення, а також тарифів на житлово-комунальні послуги у відділі з питань цін і тарифів вирішує провідний експерт з регулювання соціально-трудових відносин Асадчев Олександр Іванович.

Протягом останніх років економічна ситуація в Україні залишається досить складною. Після стрімкого падіння реального ВВП оздоровлення економіки відбувається занадто повільними темпами, структура економіки погіршується. Зростання ВВП забезпечується в основному за рахунок промисловості з низькою часткою доданої вартості та продукції сільського господарства.

Несприятливі умови та відсутність державної підтримки вітчизняних підприємств призводять до скорочення робочих місць в різних галузях економіки, в тому числі у промисловості, та зростання рівня безробіття. Вітчизняні підприємства відчувають гостру нестачу кваліфікованих працівників, яка викликана масовим виїздом українців на заробітки за кордон. У цих умовах, з метою відновлення функціонування реального сектору економіки, підвищення його фінансової стійкості та забезпечення збалансованого розвитку внутрішнього ринку виникає потреба запровадження заходів, направлених на редеіндустріалізацію країни.

Напрям захисту інтересів членів профспілок у сфері економічного розвитку, насамперед розвитку промислового виробництва, очолює завідувач відділу виробництва та зайнятості Островський Віктор Олександрович.

Розробленням та реалізацією єдиної профспілкової позиції щодо захисту інтересів членів профспілок з питань зайнятості, забезпечення умов для розвитку трудового потенціалу, через підвищення якості його професійного рівня, інвестиції у людину праці для набуття професійних навичок і освітньо-кваліфікаційних здобутків, які відповідають сучасним технологіям попиту, а також дослідженням шляхів подолання трудової міграції займається провідний експерт з регулювання соціально-трудових відносин Пугачова Анна Олексіївна.

З моменту створення Департаменту його фахівцями здійснено експертизу понад 150-ти проектів нормативно-правових актів, які стосувались питань економічного та промислового розвитку, зайнятості та трудового потенціалу, ціно- і тарифоутворення, оновлення підзаконних актів щодо надання житлово-комунальних послуг, житлових субсидій населенню у грошовій та готівковій формах.

 

3ad56168f75

 

Упродовж 2018-2019 років нашими працівниками для членських організацій за участі сторін соціального діалогу, наукових установ та міжнародних організацій організовано та проведено круглі столи на теми:

- «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?»;

- «Майбутнє сфери праці та 100-річчя Міжнародної організації праці»;

- «Енергетична бідність в Україні та ЄС: як гармонізувати підходи та політику».

 

9fbd130e44

 

 

Організовано та проведено 7 засідань Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо питань зміни діючих тарифів (цін) для населення (електроенергія, газ, послуги транспорту та зв’язку), що надходять від центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.

 

2d797eedc9

 

Окрім того, працівники Департаменту упродовж 2018 року та першого кварталу 2019 року проводили роботу з формування позиції профспілок у сфері ціноутворення, соціального захисту населення, економічної політики та зайнятості на засідання виборних органів ФПУ, СПО об’єднань профспілок та обстоювали її на нарадах в комітетах Верховної Ради України, секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, центральних органах виконавчої влади, засіданнях державних колегіальних органів, дорадчих органів діючих при Кабміні, Мінрегіоні, НКРЕКП, НКРЗІ, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури тощо.

За послідовної, ґрунтовної та наполегливої роботи фахівців Департаменту вдалося реалізувати профспілкові ініціативи щодо:

- зменшення норм споживання природного газу населенням у разі відсутності індивідуальних газових лічильників;

- забезпечення мінімального впливу тарифу на послуги з розподілу природного газу на збільшення загального розміру плати для споживачів послуг;

- розроблення пропозиції профспілок з ціноутворення на природний газ для населення з обов’язковим урахуванням кількості та собівартості газу власного видобутку;

- врегулювання питання призначення житлових субсидій окремим категоріям громадян, а саме: тим працівникам, за яких не сплачено ЄСВ з вини роботодавця;

- напрацювання спільної позиції стосовно врахування під час формування тарифів на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку та транспортні послуги сум, що відраховуються профспілкам для проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи, та донесення її іншим учасникам соціального діалогу;

- здешевлення тарифів на доставку періодичних друкованих видань для населення Донецької та Луганської областей;

- поновлення роботи з доопрацювання Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року, яка має стати підґрунтям для розроблення галузевих програм розвитку;  

- недопущення підвищення розміру відрахувань державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету частини їх чистого прибутку (доходу);

- підписання Меморандуму з Федерацією роботодавців України з метою консолідації зусиль, направлених на розвиток національної економіки.

Активну участь у роботі з підготовки проекту Генеральної угоди на 2019-2021 роки брали фахівці Департаменту. Окремі положення Генеральної угоди на новий строк сприятимуть розвитку економіки і вітчизняного виробництва, зростанню продуктивної зайнятості, збереженню і створенню робочих місць.

 

2a

 

Проблеми соціально-економічного розвитку країни, які покликана вирішити нова Генеральна угода, залишаються досить суттєвими, зокрема:

-         розвиток внутрішнього ринку, зниження імпортозалежності, підтримка вітчизняного виробництва;

-         подолання технологічної відсталості та оновлення основних засобів;

-         створення умов для легалізації трудових відносин та збільшення економічної активності населення, скорочення тіньової зайнятості;

-         підтримка державою заходів щодо відновлення виробництва.

Немає сумнівів, що Україні, як державі, яка хоче здобути реальну економічну силу, незалежність, добробут громадян, потрібна потужна промислова політика. Але багату країну без сучасної промисловості неможливо побудувати. Україна, як країна сировинна, не має жодної перспективи у сучасному світі. Без потужної промислової політики, основою якої повинна стати Стратегія розвитку промислового комплексу, не може бути взагалі відродження економічного добробуту та стабільності у суспільстві. Промислова та інноваційна політика прокладають шлях до багатства країни. Тому саме промислова політика – це насправді центральний вектор економічної політики.

Відповідно до домовленості трьох сторін соціального діалогу було створено Національний комітет з промислового розвитку, який напрацьовує пропозиції щодо реформ у вітчизняному промисловому комплексі. Сьогодні комітетом вже розроблено низку проектів документів, однак, на жаль, процес їх системного перетворення на рішення Уряду ще остаточно не запущено.

Для реалізації державної промислової політики, спрямованої на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси країни, насамперед її економічну безпеку, а також соціальний та культурний рівень життя народу, має стати Стратегія розвитку промислового комплексу України. Вже майже 2,5 роки Мінекономрозвитку займається її розробленням.

Профспілки активно долучилися до цієї роботи, пропозиції до проекту Стратегії щодо забезпечення кадрами промисловості та розвитку трудового потенціалу України двічі надсилалися головному розробнику, але не були враховані. Зокрема, запропоновано напрями вирішення окремих проблемних питань: подолання кризи ринку праці; забезпечення економіки кваліфікованими кадрами; пом’якшення наслідків демографічної кризи на виробництві, а також шляхи їх реалізації.

Необхідно зазначити, що остання редакція, що надходила на розгляд профспілок у березні 2019 року, носить описово декларативний характер. Значна частина документу полягає в констатації відомих, в основному негативних, фактів розвитку промислового комплексу, переважно, із наведенням застарілих даних. Як і у попередніх редакціях, у доопрацьованому проекті Стратегії не відображено пріоритети розвитку окремих галузей промисловості, їх конкретні проблемні питання та не передбачено державної підтримки галузевого розвитку, відсутні подальші наміри щодо розроблення Державної цільової програми розвитку промисловості України та галузевих програм розвитку.

Ми неодноразово підкреслювали, що проект Стратегії потребує суттєвого доопрацювання із залученням фахівців та експертів відповідного напрямку Сторін соціального діалогу. Це питання також обговорювалось і під час зустрічі представників Федерації профспілок України з представниками Федерації роботодавців України, яка відбулась у листопаді минулого року, і за результатами якої був підписаний спільний Меморандум, у якому підтверджено взаємні прагнення щодо необхідності прискорення темпів і якості економічного розвитку, висловлено оцінки ситуації на ринку праці України та щодо забезпечення прав працівників, визначено основні проблемні питання, на вирішенні яких необхідно зосередити спільні зусилля соціальних партнерів.

У січні 2019 року працівниками Департаменту забезпечено формування профспілкової позиції на противагу пропозиції Мінфіну щодо збільшення до 90 % розміру відрахувань до держбюджету частини чистого прибутку державними підприємствами. Мінекономрозвитку відзначено доцільність застосування диференційованого підходу до встановлення Урядом розміру нормативу відрахування, запропонованого профспілками.

За останні в Україні роки за участі профспілок сформована нормативна-правова база для розвитку Національної системи кваліфікацій, прийнята Національна рамка кваліфікацій, документи та інструментарії, що регулюють визнання результатів освіти, отриманих неформальним шляхом, порядок та методика з розроблення професійних стандартів.

Забезпечено профспілкове представництво у Національному агентстві кваліфікацій та Раді з питань професійної орієнтації населення, що дозволить мати важелі впливу на процеси формування освітніх, професійних вимог відповідно до потреб ринку праці, а також забезпечить участь у реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення.

Профспілкова сторона представлена у складі робочої групи з розробки нормативно-правового забезпечення реалізації положень Концепції з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття фахової передвищої та вищої освіти.

На даний час, до робочої групи з розроблення проекту нової редакції Закону України «Про професійно-технічну освіту» залучено представників профспілок.

Профспілковою Стороною не підтримано розроблений у 2018 р. Мінсоцполітики проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Закон України «Про зайнятість населення та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») у запропонованій редакції через наявність низки зауважень. З метою доопрацювання зазначеного законопроекту було проведено тристоронній технічний семінар в рамках Проекту МОП «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», в ході якого було узгоджено його окремі положення.

 

3a

 

На жаль, профспілкові ініціативи щодо проведення цільового засідання Уряду зі збереження та розвитку трудового потенціалу України за рішенням НТСЕР у квітні 2018 р., проігноровані Кабінетом Міністрів України. Натомість, у січні 2019 р. проведено лише формальну нараду Мінсоцполітики, яка не дала очікуваних результатів, адже зазначені питання не були обговорені належним чином.

Також фахівці Департаменту підтримали активну діяльність ФПУ у організації та проведенні минулорічної Всеукраїнської акції протесту до Міжнародного дня боротьби з бідністю, сформувавши дві вимоги з шести, які висувалися до Уряду країни. А саме:

-         забезпечити пріоритетний розвиток вітчизняного виробництва для створення робочих місць в Україні;

-         не підвищувати ціни на природний газ, паливо, тарифи на електроенергію та житло-комунальні послуги, транспортні послуги, коли люди не мають змоги заплатити. Забезпечити захист населення через механізм субсидій.

Як позитив, реакцією влади на вимоги профспілок стало проведення понад 30 зустрічей з урядовцями, на яких було обговорено перспективи розвитку промисловості, проблеми шахтарів, галузеві питання тощо.

Враховуючи актуальність напрямів роботи Департаменту з питань економічного розвитку та ціноутворення у діяльності профспілок, закликаємо до активної та плідної співпраці. Шановні читачі, у разі наявності пропозицій з удосконалення формування профспілкової позиції у відповідних напрямах, звертайтеся до фахівців Департаменту за телефонами:

-         щодо соціального спрямування цінової та тарифної політики – (044) 205-76-31;

-         щодо розвитку економіки та питань зайнятості – (044) 205-76-30.

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ