АТБ10

Як ми вже повідомляли, 12 листопада відбулася робоча нарада Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського з керівництвом ФПУ, Всеукраїнських профспілок виробничої сфери та Профоб’єднанням Харківської області (https://fpsu.org.ua/materialy/19320-sotsialnij-dialog-vidbulasya-robocha-zustrich-predstavnikiv-profspilok-z-vitse-prem-er-ministrom-ukrajini-olegom-uruskim.html.)

За підсумками конструктивної та ділової бесіди, під час якої було обговорено актуальні та гострі проблеми галузей, дано низку доручень міністерствам і відомствам:       

1.                 Мінстратегпром внести законодавчі пропозиції в частині врахування місцевої складової походження товару при проведенні тендерних процедур у публічних закупівлях.

2.                 Мінстратегпром, Мінінфраструктури вжити заходів щодо сприяння участі вітчизняних металургійних та машинобудівних підприємств у інфраструктурних проектах по модернізації АТ «Укрзалізниця».

3.                 Мінстратегпром, Мінекономіки, Мінфін розглянути можливість зменшення розміру відрахувань до держбюджету частини чистого прибутку державними підприємствами.

4.                 Мінстратегпром опрацювати питання віднесення сфери технічного регулювання, екології та енергозбереження до функціональних питань Міністерства, а також, галузей машинобудування до переліку стратегічних галузей промисловості, функціонально підпорядкованих Міністерству, зокрема автомобілебудування та машинобудування для агропромислового комплексу.

5.                 Мінстратегпром, Мінекономіки, Міноборони та МВС опрацювати можливість залучення ПрАТ «АвтоКрАЗ», зокрема до програм державного оборонного замовлення.

6. Мінстратегпром, Мінінфраструктури вжити заходів щодо сприяння участі вітчизняних металургійних та машинобудівних підприємств у інфраструктурних проектах по модернізації АТ «Укрзалізниця».

7. Мінстратегпром, Мінекономіки, Мінфін розглянути можливість зменшення розміру відрахувань до держбюджету частини чистого прибутку державними підприємствами.

8. Мінстратегпром опрацювати питання віднесення сфери технічного регулювання, екології та енергозбереження до функціональних питань Міністерства, а також, галузей машинобудування до переліку стратегічних галузей промисловості, функціонально підпорядкованих Міністерству, зокрема автомобілебудування та машинобудування для агропромислового комплексу.

9. Мінстратегпром, Мінекономіки, Міноборони та МВС опрацювати можливість залучення ПрАТ «АвтоКрАЗ», зокрема до програм державного оборонного замовлення.

10. Провести переговори з укладання Галузевої (міжгалузевої) угоди та утворення при Міністерстві галузевої (міжгалузевої) тристоронньої або двосторонньої соціально-економічної ради у разі надходження відповідної пропозиції від репрезентативних всеукраїнських профспілок та/або репрезентативних об’єднань організацій роботодавців, зокрема в оборонно- промисловому комплексі.

11.            Мінстратегпром розробити та сприяти прийняттю Урядом «Стратегії розвитку хімічної промисловості до 2030 року».

12.            Мінстратегпром, Мінекономіки опрацювати законодавчі акти для створення на державному рівні пільгових умов щодо залучення інвестицій у розвиток вітчизняної сировинної бази для хімічної промисловості (природний газ, фосфоровмісна та калійна сировина).

13.            Мінстратегпром сприяти на засадах державно-приватного партнерства впровадженню екологічних та енергоефективних проектів для переоснащення хімічних виробництв за рахунок залучення іноземних інвестицій та приватного капіталу України.

14.            Мінстратегпром, Мінекономіки вжити заходів щодо внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, що стосується включення до розділу 2 Додатку III цієї Угоди розроблення та впровадження на базі міжнародних та європейських стандартів технічних регламентів згідно з положеннями Регламенту ЄС №1907/2006 (щодо забезпечення хімічної безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки та контролю за наданням на ринку небезпечної хімічної продукції), положеннями Регламенту ЄС № 1272/2008 (щодо класифікації, маркування небезпеки та пакування небезпечної хімічної продукції), положеннями Регламенту ЄС №2019/1009 (щодо надання на ринку мінеральних добрив), положеннями Регламенту ЄС №1107/2009 (щодо надання на ринку пестицидів та засобів захисту рослин).

15. Мінстратегпром, Мінекономіки вжити заходів згідно зі статтею 5 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» стосовно захисту вітчизняного виробника від імпорту складних мінеральних добрив з вмістом двох або трьох поживних речовин шляхом встановлення квот на імпорт-цих добрив.

16. Мінстратегпром, Мінекономіки вжити заходів щодо продовження на 2021 рік ембарго на ввезення до України з Російської Федерації мінеральних добрив за кодами УКТЗЕД, що відносяться до груп кодів 3102, 3103, 3104, 3105.

17.інстратегпром, Міндовкілля сприяти встановленню інтегрованих викидів небезпечних речовин у навколишнє природне середовище за погодженням з промисловими підприємствами України.

18. Мінстратегпром, Мінекономіки вжити заходів стосовно захисту вітчизняного виробника від імпорту сірчаної кислоти та олеуму шляхом збереження в дії квот на імпорт вказаного продукту, введених відповідно до рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 02.07.2018 з одночасним збільшенням її виробництва в Україні.

19. Мінстратегпром, Мінінфраструктури вжити заходів щодо оптимізації роботи АТ «Укрзалізниця» з метою більш ефективної організації перевезень хімічної сировини та готової продукції хімічної галузі.

20. Опрацювати питання встановлення спеціального тарифу на газ як сировину та енергоносії для національних енергоємних промислових підприємств.

21. Мінстратегпром розглянути проблемні питання у галузі суднобудування, зокрема:

-                     реалізація положень затвердженої Морської доктрини через заплановані заходи Міністерства;

-                     продовження, за потреби, Міноборони фінансування побудови корветів на підприємствах галузі;

-                     остаточне вирішення подальшої долі крейсера який знаходиться на зберіганні ДП «Миколаївський суднобудівний завод» та забезпеченням фінансування його зберігання;

-                     завантаженість галузевих НДІ відповідними замовленнями;

-                     забезпечення побудови патрульних кораблів та ракетних катерів, які фінансуються із коштів запозичених у Франції та Великобританії.

22. Мінстратегпром вжити заходів щодо посилення інформаційної політики з висвітлення діяльності Міністерства.

Прес-центр ФПУ