19

 

За наполяганням СПО об’єднань профспілок та на виконання вимог чинної Генеральної угоди розпочато переговори Сторін соціального діалогу щодо перегляду розміру мінімальної заробітної плати у 2015 році.

Засідання представників Сторін відбулось 25 лютого у Міністерстві соціальної політики.

У ході обговорення зазначалося, що станом на сьогодні державна гарантія – мінімальна заробітна плата на 400 гривень є меншою за фактичний прожитковий мінімум (в цінах січня 2015 року – 1611 грн.) і ледь перевищує 43 $ в місяць, що втричі нижче визначеного ООН рівня злиденності у 5 доларів США на день.

Якщо у січні 2014 року на мінімальну заробітну плату після обов’язкових відрахувань можна було придбати 73 куб. м. гарячої води, або 18 «борщових наборів», або 99 літрів бензину «Євро-3», то у січні 2015 року кількість доступних товарів знизилася до 42 куб. м. гарячої води, або 11 «борщових наборів», або 63 літрів бензину.

 

Під час засідання перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, співголова робочої Комісії Сергій Кондрюк наголосив, що на сьогоднішній день в Україні є всі економічні передумови для підвищення мінімальної заробітної плати, оскільки, незважаючи на кризові явища в країні, відбувається зростання номінальної середньої заробітної плати.

Крім того, у підвищенні мінімальної заробітної плати зацікавлені всі сторони соціального діалогу: бізнес – тому що падіння купівельної спроможності кінцевого споживача робить недоцільним виробництво товарів та послуг; влада – оскільки всі податкові надходження в бюджет здійснюються завдяки кінцевому споживачу, а всі податки бізнес закладає в ціну товару.

Невиправдано низький розмір заробітної плати генерує зниження продуктивності праці та споживчого попиту, падіння тривалості життя, деградацію інституту сім’ї, підвищення рівня захворюваності населення та скорочення його чисельності, погіршення криміногенної ситуації, а також призводить до збільшення частки державних соціальних допомог та субсидій у доходах громадян у порівнянні із заробітною платою.

На глибоке переконання профспілок лише зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, забезпечить підвищення платоспроможності громадян, своєчасність сплати комунальних платежів, дозволить відновити економічну активність, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами.

 

Зважаючи на зазначене, профспілковою Стороною було запропоновано розробити в двотижневий термін законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 липня 2015 року та розпочати переговори щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2016-2018 роки та консультації щодо встановлення розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника І тарифного розряду ЄТС на 2016-2018 роки.

Нагадуємо, що профспілкова позиція полягає в наступному.

Спираючись на укладену Угоду про асоціацію «Україна-ЄС», прийняту Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», зокрема щодо підвищення тривалості життя людини та рівня добробуту громадян, Європейську соціальну хартію, положення Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, та ґрунтуючись на українському законодавстві профспілки наголосили, що розмір мінімальної заробітної плати (з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту, охорону здоров’я, житло, обов’язкових податків та внесків) станом на 01.01.2016 року має становити 4984 грн.

Розуміючи, що досягнення зазначеної величини потребує певної етапності, профспілкова сторона запропонувала встановити мінімальну заробітну плату:

- з 1 січня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та інфляції у розмірі 2238 грн.;

- з 1 грудня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування складає 45%, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та інфляції у розмірі 2820 грн.;

- з 01.01.2017 року – з урахуванням основних потреб сімей працівників, такі як продукти харчування, одяг, медичне обслуговування та освіту (4873 грн.);

- з 01.01.2018 року – з урахуванням ще і накопичення для реалізації працівником права на житло (5770 грн.).

 

Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання