NBY

 

Замороження номінального розміру мінімальної заробітної плати в розмірі 1218 грн. (на рівні грудня 2013 року) відбувається на фоні зростання цін на товари і послуги, підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні.

  Сьогодні державна гарантія – мінімальна заробітна плата на 400 гривень є меншою за фактичний прожитковий мінімум (в цінах січня 2015 року – 1611 грн.) і ледь перевищує 38 € в місяць. Українська мінімальна зарплата в 7 разів нижче ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині, Чеській Республіці, в 15-40 разів – менше ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції та втричі нижче визначеного ООН рівня злиденності у 5 доларів США на день.

 

Профспілки впевнені, що штучне заниження розміру мінімальної заробітної плати має вкрай негативні економічні, правові та соціальні наслідки та гальмує економічний розвиток держави.

Тому Федерація профспілок України, СПО об’єднань профспілок звернулись до всіх депутатських фракцій, народних депутатів із закликом переглянути підходи до визначення державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму, а відтак і змінити розмір мінімальної заробітної плати.

Необхідно розглядати зарплату не як гроші на проїдання, а як інвестиційний ресурс, спрямований на освіту, медицину, житлове будівництво, туризм, оздоровлення. Лише зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, забезпечить підвищення платоспроможності громадян, своєчасність сплати комунальних платежів, дозволить відновити економічну активність, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами.

 

(Повна версія матеріалу з таблицями та інфографікою додається)

 

Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

 

 

 

Профспілкова позиція щодо мінімальної заробітної плати

 

 

 

Замороження номінального розміру мінімальної заробітної плати в розмірі 1218 грн. (на рівні грудня 2013 року) відбувається на фоні зростання цін на товари і послуги, підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні.

 

 

Мінімальна заробітна плата в країнах ЄС та Україні (євро)

 

 

 

Сьогодні державна гарантія – мінімальна заробітна плата на 400 гривень є меншою за фактичний прожитковий мінімум (в цінах січня 2015 року – 1611 грн.) і ледь перевищує 38 € в місяць.  Українська мінімальна зарплата в 7 разів нижче ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині, Чеській Республіці, в 15-40 разів – менше ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції та втричі нижче визначеного ООН рівня злиденності у 5 доларів США на день.

 

 

Українська мінімальна зарплата втричі нижче визначеного ООН рівня злиденності у 5 доларів США на день

 

 

Якщо у січні 2014 року на мінімальну заробітну плату після обов’язкових відрахувань можна було придбати 73 куб. м. гарячої води, або 18 «борщових наборів», або 99 літрів бензину А-95, то у лютому 2015 року кількість доступних товарів знизилася до 42 куб. м. гарячої води, або 12 «борщових наборів», або 50 літрів бензину.

 

 

Товари та послуги, які можна придбати на мінімальну заробітну плату після обов’язкових відрахувань

 

 

Січень

2014 року

Лютий

2015 року

Мінімальна заробітна плата після обов’язкових відрахувань, грн.

1089

1071

Гаряче водопостачання,

куб. м

73

42

 «Борщовий набір» (м. Київ ), одиниць

18

12

Бензин А-95, літр

99

50

 

 

При цьому витрати однієї особи на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до соціальних нормативів споживання сьогодні сягають 550 грн. в місяць, а у разі підвищення тарифів за запропонованою Урядом схемою (на 280% на газ, на 66% на тепло, на 40% на електроенергію) – перевищать 1000 грн.

Зазначена політика вже призвела до шаленого падіння  рівня життя працюючого населення, поглиблення бідності особливо серед молоді та багатодітних сімей, стала порушенням Конституції України в частині недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян, зокрема права на достатній життєвий рівень.

 Штучно занижена мінімальна зарплата не тільки не забезпечує основних потреб працівника та його сім’ї, її навіть недостатньо для фізичного виживання самого працівника. Невиправдано низький її розмір генерує зниження продуктивності  праці та споживчого попиту, падіння тривалості життя, деградацію інституту сім’ї, підвищення рівня захворюваності населення та скорочення його чисельності, погіршення криміногенної ситуації, а також призводить до збільшення частки державних соціальних допомог та субсидій у доходах громадян у порівнянні із заробітною платою.

При цьому фактично не працює Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», так як індексації підлягають грошові доходи населення у межах одного прожиткового мінімуму. На момент запровадження цієї норми у 2003 році величина прожиткового мінімуму в розрахунку на працездатну особу складала 80% від розміру середньої заробітної плати в Україні. Це забезпечувало досить високий рівень захисту купівельної спроможності заробітної плати в умовах зростання споживчих цін і тарифів.

Зараз співвідношення прожиткового мінімуму для працездатної особи до середньої заробітної плати в Україні значно знизилося та ледь перевищує  30%. Таким чином, в середньому частина заробітної плати, яка підлягає індексації, зменшилася у 3 рази, що не дозволяє підтримувати купівельну спроможність низькооплачуваних категорій працівників та загострює проблему розшарування населення за грошовими доходами.

В умовах кризи для пом’якшення ситуації має відбуватися зменшення розриву між мінімальною та середньою заробітними платами. На сьогоднішній день номінальна середня заробітна плата продовжує зростати, що свідчить про наявність в державі всіх економічних передумов до підвищення мінімальної заробітної плати.

Профспілкова сторона цілеспрямовано домагається від Верховної Ради України та Уряду компенсувати знецінення мінімальної заробітної плати та забезпечити її наближення до стандартів країн Євросоюзу задля підтримання платоспроможності громадян та відновлення економічної активності виробничої сфери економіки, створення нових робочих місць з гідною заробітною платою.

З цією метою за ініціативою профспілок 25 лютого 2015 року розпочалися переговори із соціальними партнерами щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати у 2015 році. Профспілками було запропоновано розробити в двотижневий термін законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати із встановленням  її з 1 липня в розмірі 1760 грн., з 1 грудня – 1932 грн. (фактичний розмір прожиткового мінімуму на працездатну особу у цінах грудня 2014 року, збільшений на прогнозований індекс споживчих цін у 2015 році на рівні 126,7%).

 

Профспілкова позиція щодо підвищення

розміру мінімальної заробітної плати у 2015 році, грн.

 

 

Разом з тим, спираючись на укладену Угоду про асоціацію «Україна-ЄС», прийняту Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», зокрема щодо підвищення тривалості життя людини та рівня добробуту громадян, Європейську соціальну хартію, положення Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, та ґрунтуючись на українському законодавстві профспілки наголошують, що розмір мінімальної заробітної плати (з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту, охорону здоров’я, житло, обов’язкових податків та внесків) станом на 1 січня 2016 року має становити 4984 грн.

Розуміючи, що досягнення зазначеної величини потребує певної етапності, профспілкова сторона запропонувала встановити мінімальну заробітну плату:

- з 1 січня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та інфляції у розмірі 2238 грн.;

- з 1 грудня 2016 року – на рівні фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування складає 45%, з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ, військового збору та інфляції у розмірі 2820 грн.;

- з 1 січня 2017 року – з урахуванням основних потреб сімей працівників, такі як продукти харчування, одяг, медичне обслуговування та освіту (4873 грн.);

- з 1 січня 2018 року – з урахуванням ще і накопичення для реалізації працівником права на житло (5770 грн.).

 

 

Профспілкова позиція щодо

розміру мінімальної заробітної плати на 2016-2018 роки

(прогнозований індекс інфляції у  2015 році = 126,7%)

 

 

Мінімальна заробітна плата

Розмір МЗП за розрахунками

1.    

МЗП на рівні ФПМ з урахуванням ПДФО, ЄСВ та військового збору –

 на 01.01.2016

 

2238 грн.

2.    

МЗП на рівні ФПМ, в складі якого вартість продуктів харчування складає 45%, з урахуванням ПДФО, ЄСВ та військового збору –

на 01.12.2016

 

2820 грн.

3.    

МЗП з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту, охорону здоров’я, житло, обов’язкових податків та внесків

на 01.01.2016 року

4984 грн.

4.    

МЗП з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту,  охорону здоров’я, обов’язкових податків та внесків

на 01.01.2017 року

4873 грн.

5.    

МЗП з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту,  охорону здоров’я, житло, обов’язкових податків та внесків

на 01.01.2018 року

5770 грн.

 

Профспілки впевнені, що штучне заниження розміру мінімальної заробітної плати має вкрай негативні економічні, правові та соціальні наслідки та гальмує економічний розвиток держави.

Тому Федерація профспілок України, СПО об’єднань профспілок звернулись до всіх депутатських фракцій, народних депутатів із закликом переглянути підходи до визначення державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму, а відтак і змінити розмір мінімальної заробітної плати.

Необхідно розглядати зарплату не як гроші на проїдання, а як інвестиційний ресурс, спрямований на освіту, медицину, житлове будівництво, туризм, оздоровлення. Лише зростання заробітної плати, насамперед мінімальної, забезпечить підвищення платоспроможності громадян, своєчасність сплати комунальних платежів, дозволить відновити економічну активність, розпочати реальну боротьбу з бідністю та гігантським розривом між українськими реаліями та європейськими стандартами.

 

 

Департамент виробничої політики та колективно-договірного регулювання

 

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4