445

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Федерації профспілок України та її членських організацій є захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок шляхом застосування процедур вирішення колективних трудових спорів та конфліктів.

Аналіз конфліктогенної ситуації в Україні, що склалася у лютому місяці 2015 року, свідчить про посилення соціальної напруги в окремих трудових колективах підприємств, що призвело до виникнення 4 колективних трудових спорів на виробничому рівні.

Крім того, упродовж січня-лютого 2015 року НСПП сприяла вирішенню 102 колективних трудових спорів (1 - на національному, 3 - на галузевому, 4 - на територіальному, 94 - на виробничому рівнях), участь в яких брали 1,2 млн. працівників 6449 суб’єктів господарювання. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб’єктів господарювання, де мають місце згадані спори, - 1,8 млн. осіб.

Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 76 колективних трудових спорах (74,5% від їх загальної кількості).

Всього у зазначених 102 спорах найманими працівниками було висунуто 264 вимоги, з яких щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту – 20 (7,6%); укладення або зміни колективного договору, угоди – 6 (2,3%); виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 134 (50,7%); невиконання вимог законодавства про працю – 104 (39,4%).

Упродовж лютого поточного року з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів взято на облік 57 випадків на виробничому рівні та 67 чинників на 55 підприємствах. Найбільшу кількість випадків взято на облік на підприємствах Закарпатської (9) та Миколаївської (6) областей.

За сприяння НСПП знято з обліку 39 випадків (на виробничому рівні) та усунено 44 чинники на 39 підприємствах. Найбільшу кількість випадків (25) знято з обліку у Дніпропетровській області.

Основними чинниками дестабілізації стану СТВ були заборгованість із виплати заробітної плати, несвоєчасна її виплата, призупинення виробничої діяльності, що призводило до зміни режиму роботи тощо.

За даними моніторингу акцій соціального протесту в Україні, у лютому поточного року найманими працівниками проведено 1 страйк та 5 акцій соціального протесту. Загалом, з початку року відбулось 2 страйки та 10 акцій соціального протесту, у яких взяли участь понад 4100 найманих працівників.

 

 

Більш детальні дані містяться у Інформації НСПП про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у лютому 2015 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного

регулювання апарату ФПУ