8 2998547

 

Пунктом 2.2. чинної Генеральної угоди визначено, що розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства.

Для забезпечення реалізації цієї мінімальної гарантії сторони Генеральної угоди визначають її конкретний розмір на рівні фактичного прожиткового мінімуму, який відповідно до законодавства оприлюднює Міністерство соціальної політики України в цінах відповідного місяця, збільшеного на розмір податку на доходи фізичних осіб з урахуванням податкової пільги (відповідно до вимог частини 5 статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» та рішення Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 10-рп/2008).

З метою реалізації зазначеного положення чинної Генеральної угоди, Стороною роботодавців та Профспілковою стороною підписано відповідне Роз’яснення на 2015 рік, яким визначена формула для розрахунку мінімального розміру заробітної плати (МЗРП) некваліфікованого працівника небюджетної сфери поточного місяця із врахуванням змін до чинного законодавства (запровадження військового збору з заробітної плати у розмірі 1,5%) та надані додаткові пояснення щодо порядку застосування податкової соціальної пільги у 2015 році (додається).

Підкреслюємо, що у випадку, коли розмір місячної заробітної плати некваліфікованого працівника нижчий, ніж визначено Генеральною угодою, роботодавець має здійснити перерахунок його заробітної плати до мінімального розміру заробітної плати (МЗРП), визначеного за зазначеною формулою.

Для інформування роботодавців та працівників щодо мінімального розміру заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери поточного місяця Сторона роботодавців та Профспілкова сторона щомісячно до 25 числа оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах показники МЗРП.

 

 

Департамент виробничої політки 

та колективно-договірного регулювання