113

 

6 травня ц.р. відбулась консультативна зустріч з обговорення концепції шведсько-українського проекту «Модернізація системи управління ринком праці України в умовах євроінтеграції». В зустрічі взяли участь представник Служби зайнятості Швеції Пер Ліндберг, заступник Голови Федерації профспілок України Кондрюк Сергій Михайлович, заступник Міністра соціальної політики України, Голова Державної служби зайнятості, представники об’єднань роботодавців, фахівці та науковці.

Зустріч розпочалася з обговорення актуальних проблемних питань в системі управління ринком праці України, які потребують вирішення в контексті реалізації проекту. У своїй промові Сергій Кондрюк підняв цілу низку проблемних питань, які сьогодні потребують нагального вирішення.

Перш за все, він наголосив, що системна криза, котра охопила вітчизняний ринок праці, є, серед іншого, результатом відсутності в Україні глибинного аналізу соціально-економічних відносин, що унеможливлює адекватне прогнозування, і, як наслідок, управління процесами на ринку праці. Також С. Кондрюк зазначив, що європейський вектор, який обрав народ України, потребує ретельного вивчення досвіду країн-членів ЄС, особливо тих, які за своїм соціальним та економічним розвитком перебували в умовах, близьких до українських. Це дозволить нам скористатись найефективнішими та найрезультативнішими механізмами, які вже не раз давали змогу досягти значних позитивних результатів в сфері зайнятості, професійного навчання та підготовки, умов ведення бізнесу та соціальної інтеграції в світовий економічний та культурний простір.

Однак, лише аналітичної та наукової роботи буде недостатньо, оскільки вони є складовими етапу вивчення проблематики та пошуку шляхів подолання кризових явищ. За цим етапом завжди має слідувати процес реалізації, впровадження розроблених механізмів на практиці. Саме тому Сергій Михайлович закликав соціальних партнерів, котрі були присутні на зустрічі, до консолідації зусиль, спрямованих на якомога продуктивнішу співпрацю, оскільки реалізація зазначеного проекту може стати поштовхом до подолання таких ганебних явищ в українському суспільстві, як безробіття та катастрофічний рівень бідності серед працюючого населення, а також дозволить побудувати сучасну, європейську модель соціально-економічних відносин, що базуватиметься на принципах справедливості. Окремо заступник Голови ФПУ акцентував увагу присутніх на тому, що однією з найважливіших складових етапу реалізації проекту має стати кардинальне реформування та вдосконалення вітчизняного законодавства.

На завершення зустрічі учасники обговорили організаційні сторони проекту, такі як визначення цільових груп, пілотних регіонів з точки зору проблем зайнятості, залучення наукового та практичного потенціалу партнерських організацій тощо.

 

 

Департамент виробничої політики

та колективно договірного регулювання

 

112

 

111

 

114