1403011003 1381493

 

Аналіз конфліктогенної ситуації в Україні, що склалася у квітні поточного року свідчить про наявність соціальної напруги в окремих трудових колективах підприємств.

Зокрема, у квітні поточного року зареєстровано 32 вимоги у 14 спорах (2 – на національному, 1 – на територіальному, 11 – на виробничому рівнях).

Звертаємо увагу, що 30 квітня п.р. НСПП в межах своїх повноважень, визначених частиною шостою статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», розпорядженнями від 30 квітня 2015 року №111-р та №112-р (додаються) зареєструвала колективні трудові спори (конфлікти) між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України та між СПО об'єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні.

Загалом, упродовж січня-квітня п.р. Службою зареєстрована 101 вимога у 42 спорах (2 – на національному, 1 – на територіальному, 39 – на виробничому рівнях).

Крім того, упродовж січня-квітня 2015 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 299 млн. 271,0 тис. грн. або 45,8% від загальної суми боргу (653 млн. 783,3 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

Упродовж січня - квітня 2015 року НСПП сприяла вирішеню 132 КТС (3 – на національному, 3 – на галузевому, 5 – на териоріальному, 121 – на виробничому рівнях), участь в яких брали 1,2 млн. працівників 6468 суб'єктів господарювання. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб'єктів господарювання, де мають місце згадані спори, - 1,8 млн. осіб. Вимоги щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та своєчасної виплати поточної заробітної плати висувалися в 102 КТС (77,3% від їх загальної кількості).

Всього у зазначених 132 спорах найманими працівниками було висунуто 337 вимог, з яких, зокрема: 150 (44,5%) – щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, 52 (15,4%) – щодо підвищення рівня заробітної плати та запровадження відповідних умов оплати праці, 42 (12,5%) – щодо виконання заходів з охорони та безпеки праці.

У квітні 2015 року вирішено та знято з реєстрації 28 вимог та 10 колективних трудових спорів (1 – на територіальному, 9 - на виробничому рівнях).

Загалом, упродовж січня - квітня 2015 року вирішено та знято з реєстрації 37 спорів (1 – на територіальному, 36 - на виробничому рівнях) та 100 вимог.

За даними моніторингу акцій соціального протесту в Україні, у квітні поточного року найманими працівниками проведено 3 страйки та 5 акцій соціального протесту. Загалом, з початку року відбулось 6 страйків та 24 акції соціального протесту, у яких взяли участь понад 21,2 тис. найманих працівників.

Слід зазначити, що основним чинником виникнення розбіжностей між працівниками та роботодавцями, як і раніше, залишаються великі обсяги заборгованості із заробітної плати, низькі темпи її погашення та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

 

Більш детальні дані містяться у Інформації НСПП про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у квітні 2015 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

 

Департамент виробничої політики

та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ