novi

 

Поглиблення бідності українського працівника та його сім’ї відбувається внаслідок стрімкого знецінення трудових доходів та заощаджень через замороження з грудня 2013 року розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, збільшення безробіття, небувалого зростання цін на товари і послуги, багатократного підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні, посилення податкового тиску.

В умовах високого рівня інфляції (за 2014 рік – 124,9%, у січні-травні 2015 року – 140,1%) мінімальна зарплата, пенсія, соціальні виплати знецінилися майже наполовину і знизилися до рівня найбідніших країн світу.

З метою компенсації інфляційного знецінення доходів населення, підтримання платоспроможності громадян та скорочення гігантського розриву між українськими державними соціальними стандартами та гарантіями і європейськими стандартами життя, профспілковими фахівцями розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації розміру мінімальної заробітної плати».

На виконання рішення СПО об’єднань профспілок від 14.04.2015 №21-5 зазначений законопроект направлено Кабінету Міністрів України та Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення для розгляду й внесення до Верховної Ради України.

На виконання доручення КМУ Мінсоцполітики розглянуло профспілковий законопроект та у своєму висновку (додається) зазначило, що правові аспекти та об’єкти індексації визначені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078.

Відповідно до чинного законодавства індексації підлягає, зокрема, оплата праці найманих працівників. «Отже, якщо працівник отримує заробітну плату на рівні мінімальної, то її розмір індексується у повному обсязі» – констатує міністерство.

З відповіді зрозуміло, що фактично здійснюється індексація заробітної плати працівників, а не розміру основної державної соціальної гарантії – мінімальної зарплати.

Проте, за висновками Мінсоцполітики «мінімальна заробітна плата підлягає індексації та окремого визначення її як об’єкту індексації не потребує».

Виникає питання: якщо мінімальна заробітна плата підлягає індексації, то чому її розмір заморожено з грудня 2013 року і у червні 2015 року становить лише 1218 грн., а не збільшено щонайменше до 2131 грн. з урахуванням індексу споживчих цін, який за цей же період сягнув 175%.

Профспілки вимушені знову підкреслити, що мінімальна заробітна плата має розглядатись як основна державна соціальна гарантія та фактор економічної безпеки країни. Невиправдано низький її розмір генерує зниження продуктивності праці та споживчого попиту, падіння тривалості життя, деградацію інституту сім’ї, підвищення рівня захворюваності населення та скорочення його чисельності, погіршення криміногенної ситуації.

На шляху євроінтеграції України, особливо в сучасних умовах зростання цін та запровадження непопулярних реформ, недопустимо «заморожувати» мінімальну заробітну плату, а навпаки вкрай необхідно піднімати її рівень з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень та розвитку економіки в цілому.

 

 

Департамент  захисту соціально-економічних прав