H9UddLV03c

 

За результатами першого півріччя 2015 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 146 колективним трудовим спорам (конфліктам) (даліКТС (К), (3 – на національному, 3 – на галузевому, 6 – на територіальному, 134 – на виробничому рівнях), участь в яких брали 1,2 млн. працівників 6506 суб'єктів господарювання. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу суб'єктів господарювання, де мають місце згадані спори, – 1,8 млн. осіб.

Всього у зазначених 146 спорах найманими працівниками було висунуто 368 вимог, з яких 161 (43,8%) – щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати, 56 (15,2%) – щодо підвищення рівня заробітної плати та запровадження відповідних умов оплати праці, 49 (13,3%) – щодо виконання заходів з охорони та безпеки праці.

Упродовж січня-червня 2015 року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 53 спори (2 – на національному, 4 – на територіальному, 47 – на виробничому рівнях) та 140 вимог.

Зокрема, у червні 2015 року за сприяння НСПП вирішено та знято з реєстрації 22 вимоги та 11 спорів (2 – на національному, 2 – на територіальному, 7 – на виробничому рівнях).

Також, упродовж червня поточного року з метою запобігання виникненню КТС(К), НСПП взято на облік 30 випадків на виробничому рівні та 35 чинників на 27 підприємствах.

Загалом, у січні-червні п. р. за сприяння НСПП знято з обліку 205 випадків (3 – на територіальному, 202 – на виробничому рівнях) та усунено 232 чинники на 312 підприємствах.

Зокрема, у червні 2015 року за сприяння НСПП знято з обліку 32 випадки (на виробничому рівні) та усунено 37 чинників на 31 підприємстві.

Загалом, з початку року відбулось 10 страйків та 31 акція соціального протесту, у яких взяли участь майже 22,0 тис. найманих працівників.

За результатами моніторингу стану соціально-трудових відносин можна відмітити, основними чинниками дестабілізації стану СТВ були  і залишаються затримка розрахунків замовників за виконані роботи і, як наслідок, несвоєчасна виплата заробітної плати, заборгованість із виплати заробітної плати, призупинення виробничої діяльності, що призводило до зміни режиму роботи та ін.

Також продовжується робота щодо сприяння вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) між СПО репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України. Упродовж червня 2015 року відбулось 3 засідання примирної комісії та 1 узгоджувальна зустріч, за результатами яких сторони, зокрема, знайшли компроміс щодо вирішення двох вимог із семи, а саме щодо:

-         забезпечення дієвого державного нагляду та контролю за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці та гігієни праці з метою попередження правопорушень, зниження рівня виробничого травматизму і професійних захворювань, нелегальної зайнятості та «тіньової» виплати заробітної плати;

-          забезпечення здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових відносин, а також соціального захисту та досягнення узгодження інтересів і позицій Сторін Генеральної Угоди на 2010-2012 роки.

Більш детальні дані містяться у Інформації НСПП про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у червні 2015 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

 

Управління соціального діалогу

та колективно-договірного регулювання