pages-22

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Федерації профспілок України та її членських організацій є захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок шляхом застосування процедур вирішення колективних трудових спорів та конфліктів.

Останніми роками в Україні спостерігалася тенденція до скорочення кількості зареєстрованих колективних трудових спорів. Так, якщо в 2006 році їх перебувало на обліку в Національній службі посередництва і примирення       (далі – НСПП) 246, то в 2007 році – 193, в 2008 році –182, в 2009 році – 177, в 2010 році – 160. За результатами 2011 року, у зв’язку із зростанням соціальної напруги, кількість колективних трудових спорів дещо зросла і складала 177 колективних трудових спори. У 2012 році  – 191, у 2013 році -  209, а в 2014 році кількість колективних трудових спорів дещо зменшилась та склала 181.

 

1212

 

 

Упродовж січня-жовтня 2015 року в результаті заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 561 млн. 989,8 тис. грн. або 68,1% від загальної суми боргу (818 млн. 744,5 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей же період поточного року Службою було проведено 1751 примирну процедуру, що були спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1577 узгоджувальних зустрічей, 145 засідань примирних комісій та 29 засідань трудового арбітражу.

Упродовж десяти місяців 2015 року за сприяння НСПП вирішено 184 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 7 – на територіальному, 171 – на виробничому рівнях), участь в яких брали близько 1,2 млн. працівників 6546 суб'єктів господарювання.

Всього у зазначених 184 спорах найманими працівниками було висунуто 470 вимог, з яких, зокрема: 229 (48,7%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 194 (41, 3%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 41 (8,7%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 6 (1,3%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

Упродовж січня-жовтня п. р. Службою зареєстровано 234 вимоги у 94 спорах (2 – на національному, 3 – на територіальному, 89 – на виробничому рівнях), зокрема у жовтні 2015 року − 9 вимог у 5 спорах на виробничому рівні.

Також, протягом десяти місяців п. р. вирішено та знято з  реєстрації 104 спори (2 – на національному, 1 – на галузевому, 4 – на територіальному, 97 – на виробничому рівнях) та 267 вимог, зокрема у жовтні п. р. – 23 спори на виробничому рівні та 56 вимог.

Загалом, з початку року відбулось 13 страйків та 51 акція соціального протесту, у яких взяли участь 28,5 тис. найманих працівників.

 

Управління соціального діалогу

та колективно-договірного регулювання