bez

 

Під такою назвою 9 грудня п.р. відбувся Громадський форум на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У засіданні Громадського форуму «Стратегія національної безпеки України» взяли участь відомі вітчизняні науковці, представники влади, профспілок, підприємств оборонного комплексу, громадських організацій, студентства, засобів масової інформації.

З доповіддю про можливі сценарії розвитку нашої держави «Форсайт соціоекономічного розвитку України на середньостроковому (2015 – 2020 р.р.) та довгостроковому (2020 – 2030 р.р.) часових горизонтах» виступив ректор НТУУ «КПІ» академік НАН України Михайло Згуровський.

Передумовами проведення цього дослідження стали зламоподібні зміни в економіці та соціальній системі України протягом 2013-2014 років. Колишня економіка за своєю структурою та ідеологією, до того ж сировинна і низькотехнологічна, та ще й знесилена втратами останнього періоду, вже не в змозі забезпечувати майбутнє країни.

Ця доповідь багато в чому визначила подальші напрями обговорення проблем, з якими зіткнулася нині наша країна. Усі вони стосувалися надзвичайно актуальних питань, які потребують вирішення вже сьогодні. Участь в обговоренні взяли: директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України Валерій Геєць; народний депутат України ІІІ, V та VI скликань Олексій Кучеренко; член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, професор Василь Костицький та інші.

 

Департамент захисту соціально-економічних прав