inform

 

 

Упродовж 2015 року в результаті спільних заходів, здійснених Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) та Федерації профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС (К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 617 млн. 128,9 тис. грн. або 70% від загальної суми боргу (881 млн. 56,9 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період НСПП проведено 2081 примирна процедура, з метою сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема 1882 узгоджувальні зустрічі, 168 засідань примирних комісій та 31 засідання трудового арбітражу.

Протягом 2015 року НСПП сприяла вирішенню 188 КТС(К) (3 – на національному, 4 – на галузевому, 7 – на територіальному, 174 – на виробничому рівнях), участь в яких брали близько 1,3 млн. працівників 8340 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначених 188 спорах найманими працівниками було висунуто 480 вимог, з яких:

- 237 (49,4%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю;

- 196 (40,8%) – щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

- 41 (8,5%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

- 6 (1,3%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

У січні-грудні п. р. Національною службою посередництва і примирення зареєстровано 244 вимоги у 98 спорах (2 – на національному, 1 – на галузевому, 3 – на територіальному, 92 – на виробничому рівнях), зокрема у грудні 2015 року − 5 вимог у 2 спорах (1 – на галузевому, 1 – на виробничому рівнях).

За сприяння НСПП та профспілок упродовж 2015 року вирішено та знято з реєстрації 121 спір (2 – на національному, 1 – на галузевому, 4 – на територіальному, 114 – на виробничому рівнях) та 314 вимог, зокрема у грудні  – 11 спорів на виробничому рівні та 23 вимоги.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) протягом січня-грудня 2015 року НСПП здійснювались заходи щодо усунення 742 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 774 підприємствах у 628 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (5 – на територіальному, 623 – на виробничому рівнях).

Зокрема, у грудні поточного року НСПП, з метою запобігання виникненню КТС(К), взято на облік 18 випадків на виробничому рівні та 21 чинник на 13 підприємствах.

Загалом, у січні-грудні п. р. за сприяння НСПП знято з обліку 422 випадки (4 – на територіальному, 418 – на виробничому рівнях) та усунено 494 чинники на 539 підприємствах.

Зокрема, у грудні 2015 року за сприяння НСПП знято з обліку 43 випадки та усунено 47 чинників на 37 підприємствах.

Упродовж 2015 року завдяки превентивним заходам НСПП лише 35 випадків (5,6% від загальної кількості) стали предметом КТС(К).

Грудень 2015 року відзначався підвищеним рівнем протестної активності найманих працівників та проведенням ними 3 страйків та 10 акцій соціального протесту (у т. ч. 2 – на територіальному рівні), у яких було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Причиною таких протестних дій є заборгованість із виплати заробітної плати, що сягає мільйонів, а подекуди й десятків мільйонів гривень.

Загалом, з початку 2015 року відбулось 18 страйків та 62 акції соціального протесту (у т. ч. 2 – на національному, 5 – на територіальному рівнях), у яких взяли участь майже 34 тис. найманих працівників.

 

Управління соціального діалогу

та колективно-договірного регулювання