konflikty v delovom obshchenii

 

На виконання Рішення примирної комісії від 16 липня 2015 року в колективному трудовому спорі (конфлікті) між СПО об’єднань профспілок та Кабінетом Міністрів України, Сторони домовились здійснювати постійний контроль за станом виконання Рішення примирної комісії та щоквартального інформування (до 15 числа місяця, наступного за звітним) про його виконання.

 

За станом на 1 січня 2016 р. членів СПО було проінформовано про стан виконання Рішення Кабінетом Міністрів України.

Аналіз наданої інформації спонукає профспілкову Сторону констатувати факт ухилення Урядовою стороною від зобов’язань.

Так, вимога щодо погашення зарплатних боргів не виконується. За офіційними даними упродовж січня 2016 року загальна сума зарплатних боргів збільшилася на 11,3%, або на 211,7 млн грн, і на 1 лютого становила 2092,5 млн грн. Основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (73,0%), транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність (10,8%). При цьому більше половини боргу утворено в Луганській (25,4%), Донецькій (21,8%) та Харківській (8,0%) областях.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств збільшилася у січні на 14,0%, або на 182,5 млн грн, і на 1 лютого становила 1485,2 млн грн., з яких 16,4% або 243,6 млн грн становлять борги державних підприємств.

Проте, на неодноразові звернення профспілок щодо необхідності виконання зобов’язання щодо розробки законопроекту «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від Мінсоцполітики надходять відповіді щодо недоцільності додаткових законодавчих змін та начебто урегульованості механізмів подолання проблеми заборгованості з виплати зарплати.

Робота з напрацювання законопроекту щодо задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи навмисно затягується Кабінетом Міністрів України і лише 3 грудня 2015 р. до СПО об'єднань профспілок надійшов лист від Мінсоцполітики з проханням надати кандидатуру до складу вищезазначеної робочої групи, яку створено у січні 2016 року і лише 25 січня ц.р. Мінсоцполітики звернувся з проханням надати пропозиції профспілкової сторони до зазначеного законопроекту.

Враховуючи сучасну політику Уряду, спрямовану на дерегуляцію та зменшення тиску контролюючих органів та в цілому підтримуючи необхідність продовження мораторію на перевірки суб'єктів господарювання органами державного нагляду(контролю), Мінекономрозвитку розробило законопроект «Про внесення змін до розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (2230а від 02.07.2015).

Таким чином, питання щодо включення Державної служби України з питань праці до переліку установ, які не потребують дозволу Кабінету Міністрів України для здійснення перевірок суб'єктів господарювання, остаточно не вирішено.

Також, Примирною комісією задоволена вимога СПО об’єднань профспілок щодо здійснення соціального діалогу у процесі розроблення проектів законів України та інших нормативно-правових актів у сфері соціальних, економічних, трудових, а також соціального захисту та забезпечення виконання чинної Генеральної угоди, продовжує ігноруватися Урядовою стороною. Й наділі відбувається збільшення кількості проектів нормативно-правових актів, які подаються на розгляд Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України без погодження з СПО об’єднань профспілок тим самим порушуючи пункту 6.3 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

Спостерігаються непоодинокі порушення Регламенту КМУ, відповідно до якого проекти актів законодавства, які вносяться на засідання Уряду та Урядових комітетів мають бути надіслані учасникам засідань за 24 години до засідання, що не дозволяє вчасно і якісно їх опрацювати та не допустити внесення змін до законів, які б погіршили порівняно з чинним законодавством становище працівників.

Також, на прохання СПО об’єднань профспілок, Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) у грудні 2015 року, відповідно до статті 16 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» було розроблено та направлено рекомендації Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Фонду державного майна України, головам обласних (міських) рад та СПО сторони роботодавців з метою забезпечення виконання зобов’язань. З метою їх виконання, Кабінетом Міністрів України дано доручення зазначеним Міністерства розглянути Рекомендації НСПП.

Оскільки матеріали НСПП мають рекомендаційний характер, Міністерства та відомства дають формальну відповідь.

У зв’язку з цим, СПО об’єднань профспілок закликає Урядову Сторону забезпечити виконання Рішень примирно-арбітражних органів в колективному трудовому спорі (конфлікті) з Кабінетом Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні заради недопущення загострення стану соціально-трудових відносин та упередження проявів протесаної активності.

 

Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ