966

 

 

На термінове погодження Спільного представницького органу профспілок та профспілкових об’єднань надійшов скандальний проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття», який був розроблений без залучення соціальних партнерів, що є порушенням Конвенції МОП №122 про політику в галузі зайнятості (ратифікована Україною у 1968 році) та Рекомендації МОП №169 щодо політики в галузі зайнятості, та містить положення, які ніколи не підтримувалися профспілками (додатки 1,  2).

Зазначений законопроект вже надсилався на погодження у серпні 2015 року та не був погоджений.

Експрес оцінка нинішнього законопроекту виявила низку серйозних негативів та ризиків для трудової сфери. Разом з тим, переважна більшість принципових застережень профспілок в доопрацьованому законопроекті не врахована.

14 березня п.р. в екстреному порядку питання «Про неприйнятність проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування державного управління у сфері зайнятості населення та соціального страхування на випадок безробіття» було розглянуто на засіданні Спільного представницького органу об’єднань профспілок (додаток 3).

На виконання рішення СПО зазначений законопроект не погоджено як такий, що зберігає умови для проявів корупції в сфері зайнятості, не забезпечує цільового спрямування коштів соціального страхування та знижує рівень соціального захисту працівників у разі безробіття, призводить до порушення принципу рівності прав застрахованих осіб на надання державних гарантій у сфері зайнятості (додаток 4).

15 березня п.р. відбулось засідання профспілкової робочої групи з опрацювання зазначеного документу, під час якого обговорено постатейні зауваження з метою подальшого опрацювання зазначеного законопроекту спільно із соціальними партнерами.

Акцентуємо увагу, що законопроект не враховує норми Конституції України (ст. 22, 43, 48), загальновизнаних європейських стандартів та принципів, Конвенцій МОП (№88, 122, 168), Європейської соціальної хартії, суперечить трудовому законодавству України й спрямований на погіршення соціального захисту безробітних та фактично руйнує систему державної служби зайнятості та політику зайнятості в цілому.

Пропозиції Мінсоцполітики, центрального органу виконавчої влади, що має формувати політику зайнятості в Україні не вирішують проблему безробіття населення та не сприяють досягненню принципів гідної праці. А зменшення критеріїв визначення поняття «підходяща робота» фактично зводить нанівець вимоги безробітного до розміру заробітної плати, територіальної доступності робочого місця, необхідної кваліфікації та стану здоров’я.

Окрім того, запровадження обов’язковості громадських робіт для безробітних фактично робить такі роботи примусовою працею, що є порушенням норм Конвенції МОП №29 про примусову чи обов’язкову працю.

Реалізація таких пропозицій, зокрема, стрімке підвищення страхового стажу для одержання допомоги, обмеження строків, розмірів та підстав для виплати допомоги по безробіттю з метою звуження прав безробітного та надання додаткових підстав для зняття з обліку призведе до того, що значна кількість безробітних осіб буде позбавлена конституційного права на соціальний захист у разі безробіття.

Профспілки наполягають, що реформу політики зайнятості необхідно здійснювати через створення умов для забезпечення продуктивної, повної та гідної зайнятості, створення нових високотехнологічних та гідно оплачуваних робочих місць, запровадження принципів використання страхових коштів виключно на користь застрахованих осіб у разі настання страхових випадків, а фінансування державної служби зайнятості – здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

  

Департамент захисту соціально-економічних прав