fd29a22a2fe5da04629e959e5d785


На сайтах українських ЗМІ з’явилися коментарі щодо урядових пропозицій до проекту Бюджетної декларації на 2020-2022 роки. За словами журналістів, у Бюджетній декларації, яка потрапила в їх розпорядження, передбачено зростання мінімальної зарплати у 2020 році до 4723 гривень, що лише на 13,2% більше, ніж в 2019 році, а мінімального посадового окладу працівника І т.р. за ЄТС до 2102 грн.

Довідково: згідно ст. 33 Бюджетного кодексу Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня має схвалити Бюджетну декларацію та у триденний строк подати її до Верховної Ради.

Слід зазначити, що на сьогодні сторона профспілок не має офіційної інформації щодо підготовленого урядом проекту Бюджетної декларації на 2020-2022 роки. Профспілкові пропозиції до проекту були направлені Міністерству фінансів України 3 травня п.р. (лист № 01-13/332-СПО). Днями отримано відповідь з позицією Мінфіну стосовно профспілкових пропозицій. Також було досягнуто домовленості про проведення 07.06.2019 зустрічі з Мінфіном для обговорення пропозицій профспілок до проекту Бюджетної декларації, яка, на жаль, на цю дату була Мінфіном скасована.

 

Щодо розмірів мінімальної зарплати та І т.р. ЄТС

Нагадаємо, що згідно статті 10 Закону України «Про оплату праці» розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням вироблених шляхом переговорів пропозицій спільного представницького органу об’єднань профспілок і спільного представницького органу об’єднань організацій роботодавців на національному рівні.     Стаття 6 цього ж закону визначає, що мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Відповідно до нової Генеральної угоди на 2019-2021 роки, Сторони домовились консолідувати свої зусилля для встановлення розміру мінімальної заробітної плати на рівні:

-  не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у цінах квітня п.р. - 4678 грн.)(п. 2.1.);

- 50 відсотків від середньомісячної заробітної плати (п.2.6).

За розрахунками профспілок розмір мінімальної заробітної плати в 2020 році з урахуванням норм Конвенцій МОП № 117 та № 131( щодо включення до мінімальної зарплати витрат на освіту, охорону здоров’я, житло, сімейну складову, які з часу ратифікації Конвенцій ще не були реалізовані), мав би становити 7226 грн. Саме таку позицію профспілкова сторона презентувала на початку тристоронніх переговорів з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2020 рік.

Враховуючи, що прогнозована середньомісячна заробітна плата у 2019 році становитиме 10129 грн. (січень-квітень 2019 року - 9788 грн.) найбільш наближеною позицією в рамках досягнутих домовленостей Сторін у Генеральній угоді є позиція Мінсоцполітики щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати у 2020 році на рівні 5065 грн. (зростання на 21,4% до рівня 2019 р.).

Наразі переговорний процес з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2020 рік ще не завершено.

 

Що стосується розміру І т.р. ЄТС, сторони домовились про забезпечення щорічного і поетапного скорочення розриву між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки та фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного відповідно до законодавства (п.2.4 Генугоди).

Станом на 1 січня 2019 р. грошовий розрив між розмірами І т.р. ЄТС та фактичного прожиткового мінімуму становив 2504 грн. Отже, встановлення розміру І т.р. у 2020 р. на рівні 2102 грн. не призведе до скорочення розриву та не відповідатиме положенням Генеральної угоди.

Враховуючи зазначене, Профспілкова Сторона наголошує на необхідності чіткого дотримання положень укладеної 14.05.2019 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019—2021 роки, зокрема під час формування проекту Бюджетної декларації та закликає Сторони угоди провести відповідне спільне опрацювання проекту до його внесення на розгляд Уряду.

 

Департамент з питань бюджету та оплати праці