finans

 

19-21 квітня 2013 року у Вашингтоні відбудуться щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Міжнародна конфедерація профспілок (МКП), членською організацією якої є Федерація профспілок України, разом із глобальними федераціями профспілок і Профспілковим консультативним комітетом при ОЕСР виступили з заявою до учасників зборів міжнародних фінансових установ.

Профспілки вважають, що МВФ та його партнери з «трійки» повинні докласти зусиль, щоб зробити фінансову допомогу доступною протягом більш тривалого періоду і покласти край руйнівним наслідкам жорсткої економії, від яких страждають країни. МВФ та його партнери з «трійки» повинні підтримувати зусилля країн з фінансування створення нових робочих місць, захисту працівників, потерпілих від спаду, та вирішення проблеми зростання нерівності, а не послаблення трудового законодавства, соціального захисту та демонтажу колективно-договірних механізмів. МВФ повинен рішуче сприяти соціальному діалогу у країнах, які постраждали від кризи, визнаючи важливість багатостороннього діалогу для посткризового відновлення.

Профспілки привертають увагу до того, що скорочення субсидій на енергоносії може мати безпосередній негативний вплив на домогосподарства з низьким та середнім рівнем доходів, якщо комплексні програми компенсації не будуть введені в дію до підвищення цін.

Глобальні профспілки закликають МВФ:

  • внести зміни у плани бюджетної консолідації з тим, щоб уникнути погіршення ситуації з безробіттям, особливо з огляду на висновок Фонду, що він недооцінив розмір фінансових мультиплікаторів в період економічного спаду.
  • приділяти більше уваги заходам, спрямованим на збільшення дохідної частини, з тим, щоб скоротити фіскальний дефіцит у середньостроковій перспективі, а не надавати основну роль скороченню державних витрат, як це має місце у більшості планів фінансової реструктуризації.
  • заохочувати країни, у випадку, якщо необхідні додаткові податкові надходження для скорочення дефіциту, вживати заходів, які матимуть найменший вплив на рівень зайнятості і сприятимуть скороченню нерівності доходів.
  • зобов’язатися співпрацювати з МОП в питаннях розробки стратегій розвитку, орієнтованих на створення робочих місць.

Світовий банк, на думку профспілок, повинен:

  • заохочувати країни збільшити державні інвестиції в ключові для зростання сфери, зокрема, визнаючи важливість «зеленої економіки» та пов'язаних з кліматом інвестицій як для збереження навколишнього середовища, так і для створення робочих місць.
  • звернути особливу увагу на захист, розвиток та фінансування якісних громадських послуг, таких як охорона здоров’я та освіта.
  • реалізовувати політичні висновки «Доповіді про світовий розвиток» 2013 року шляхом перегляду інвестицій через призму зайнятості з тим, щоб забезпечити належне використання фінансових ресурсів банку для максимального створення гідних робочих місць.

МКП та глобальні федерації профспілок настійно закликають МВФ до співпраці з МОП в наданні допомоги в запровадженні мінімальних рівнів соціального захисту в країнах, в яких було розроблено пропозиції, та розширення спільної роботи з фінансування запровадження мінімальних рівнів соціального захисту в інших країнах, відповідно до встановленої політики Фонду займатися питаннями нерівності та розподілу.

З метою вирішення неясностей і невідповідностей у вимогах стосовно трудових стандартів і їх застосування, на які вказала Група незалежної оцінки самого Банку, Світовий банк має переглянути свої соціальні і природоохоронні захисні положення для забезпечення просування міжнародних трудових стандартів усіма своїми підрозділами. Перегляд захисних механізмів Світового банку, який планується завершити у 2014 році, повинен включати в себе захисні механізми щодо трудових норм.

Профспілки наполягають, що будь-які поради, запропоновані МВФ щодо внесення змін до трудового законодавства, мають розглядатися і виправляться визнаною міжнародною організацією, відповідальною за трудові норми та їх застосування – МОП, а також бути предметом тристороннього діалогу на національному рівні.

На думку профспілок Світовий банк і МВФ повинні включити жорсткі умови у свої плани відновлення економіки, коли вони передбачають порятунок фінансових установ, що прагнуть знову отримувати непомірні прибутки, займаючись високоризикованими спекулятивними операціями та значно скорочуючи кількість персоналу. Коли МФУ фінансово підтримують окремі комерційні банки, наприклад, через МФК, пріоритет повинен надаватися банкам, які інвестують в реальний сектор економіки і створення робочих місць, а не займаються спекулятивними капіталовкладеннями.

Враховуючи зростаючу по всьому світі підтримку податку на фінансові операції, як одного з ключових джерел фінансування програм відновлення, громадського обслуговування, досягнення цілей розвитку і заходів, пов’язаних зі зміною клімату, МВФ, СБ і Рада фінансової стабільності повинні запропонувати свою допомогу у скоординованому на міжнародному рівні впровадженні ПФО в якомога більшій кількості країн.

 

Повний текст заяви глобальних профспілок додається.

 

 

Департамент міжнародної роботи