20627002 161507627745213 1766873528069184493 1 

Попри значну складну економічну ситуацію, яка пов’язана з пандемією COVID – 19, на підприємствах Слобожанщини проводиться робота з укладання колективних договорів.

Під час цієї роботи виникають непорозуміння та різне тлумачення законодавства щодо відрахування роботодавцем коштів на культурно-масову роботу, фізкультурну та оздоровну роботу та їх використання профспілковими організаціями.

Так, відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та аналогічної статті 250 Кодексу законів про працю України роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

Ці статті є найважливішими як для роботодавця, так і для профспілки, адже стосуються не декларативних положень, а конкретних грошей. Проте, ці положення є наріжним каменем соціального діалогу (перемовин між роботодавцем та профспілкою, результатом яких є підписання колективного договору) і мали б бути орієнтиром для сторін. Вони прописані законодавцем настільки «широко», що дозволяють як одній, так і іншій стороні маніпулювати цими положеннями. Це особлива актуально, коли члени трудового колективу не всі є членами профспілок. Нажаль, така тенденція тільки поширюється.

Відповідно до ст. 2,14, 37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та діють на підставі законодавства та статутів.

Варто також зазначити, що діяльність профспілок регулюється ще й окремими нормами податкового законодавства, яке, передбачає використання доходів (прибутків) неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ). Порушення даних умов тягне за собою податкові наслідки: від податкових нарахувань до втрати статусу неприбутковості.

Разом з тим, окремі центральні комітети профспілок відзначають, що кошти отримані профспілковою організацією на культурно-масову роботу, фізкультурну та оздоровну роботу повинні використовуватися лише на користь спілчан.

 

Об’єднання  профспілок  Харківської області