ДНЕПРОПЕТР

 

Останнім часом в бюджетній сфері складається напружена ситуація, викликана діями уряду щодо «оптимізації» фінансування освіти, охорони здоров’я та інших соціально значущих галузей. На це акцентували увагу учасники спільного засідання колегії Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації та обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, де розглядався стан виконання сторонами в 2013р. галузевої угоди.

Наголосивши на необхідності подальшого розвитку соціального партнерства, голова обкому профспілки Г.Бєлікова відзначила, що захисні положення угоди стали основою для укладення угод і колдоговорів на місцях, сприяли вирішенню питань, пов’язаних з трудовим договорами, оплатою праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, визначенням додаткових соціальних пільг і гарантій. Діючими в області понад 1,6 тис. колдоговорів охоплено понад 72 тис. працівників (99,8% працюючих). Завдяки дії угоди здійснювалось стабільне функціонування галузі, забезпечувалось певне зростання заробітної плати працівників та поліпшення стипендіального забезпечення студентів. Підвищенню рівня соціальної захищеності працівників сприяла реалізація передбачених угодою заходів щодо повної оплати праці за час вимушеного простою, надання додаткових відпусток, виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток всім категоріям працівників, стимулювання творчої праці тощо.

Водночас, як зазначила голова обкому профспілки Г.Бєлікова, ряд положень угоди залишились невиконаними. І насамперед – саме через недостатнє фінансування закладів. Протягом 2013р. не змінився розмір базового посадового окладу ЄТС. Залишається не вирішеним питання подальшого підвищення в 2014 році розміру базового посадового окладу ЄТС. Профспілка опікувалась питанням збільшення розміру окладу працівника I тарифного розряду, систематично направляючи відповідні звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів влади.

Завдяки позиції профспілок не допущено прийняття урядом постанови щодо удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери. Вдалося не допустити й встановлення для педагогів тривалості робочого часу 36 годин. Домоглася профспілка забезпечення виплати у переважній більшості регіонів області грошової винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення.

Турбують профспілки й факти невиплаченої додаткової оплати праці за завідування навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, виконання обов’язків майстра начальних майстерень, проведення позакласної роботи з фізичного виховання, завідування бібліотекою, за роботу з шкідливими умовами праці та роботу з дезінфікуючими засобами та інші.

Профспілка освітян сказала своє «ні» й останнім законопроектам уряду щодо скорочення фінансування освіти.

Голова обкому профспілки Г.Бєлікова заявила, що освітяни все ж сподіваються на розуміння місцевими органами влади та урядом значення розвитку освіти в Україні та на їх конкретні дії щодо забезпечення зростання реальної заробітної плати, удосконалення системи оплати праці та зростання добробуту усіх працівників галузі і студентів.

Зважаючи на наявність численних невирішених проблемних питань у фінансування галузі, про які говорили під час заходу й інші представники профспілкової сторони, а також працівники закладів освіти, - обком профспілки зажадав терміново провести для їх вирішення спільну зустріч з представниками фінансової служби облдержадміністрації та галузевого департаменту.

І така спільна нарада відбулася 24 квітня в облдержадміністрації за участі заступника голови ОДА С.Молокова, радника голови ОДА В.Шебанова, керівників департаментів фінансів - Т.Шебеко та освіти і науки - О.Демчика, представників облпрофорганізації на чолі з її головою Г.Бєліковою. Метою цієї наради було визначення в галузі єдиної позиції щодо виконання постанов Кабінету Міністрів України №№ 65, 88, 89 в рамках чинного законодавства.

Представники влади і профспілки відзначили, що у відповідності до статей 22, 58 Конституції України, законів «Про колективні договори та угоди», «Про оплату праці», інших нормативно-правових актів немає жодних підстав до нового навчального року погіршувати умови оплати праці освітян.

Норми постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» потребують доопрацювання та стосуються установ і організацій, які використовую кошти державного бюджету, і не стосуються закладів дошкільної, позашкільної та середньої освіти.

Заступник голови облдержадміністрації С.Молоков поставив завдання департаменту освіти і науки облдержадміністрації підготувати проект доручення голови ОДА щодо механізмів втілення зазначених постанов з обов’язковим погодженням з обласним комітетом профспілки.

Погоджено проведення зустрічі у такому ж форматі напередодні традиційної серпневої наради освітян 2014 р. для визначення умов, стану та можливостей фінансування установ освіти у новому навчальному році.

Прийнято також до відома позовну заяву ЦК Профспілки працівників освіти і науки України до Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправними та скасування постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2014р. №№ 88 та 89.

 

В.Коврига,

зав. прес-центром Дніпропетровського

облпрофоб’єднання

 

 

ДНЕПРОПЕТР1