jhgjjg-300x208

 

Президент України В.Ф.Янукович 25 квітня 2013 року підписав Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 ‑ 2018 роки», поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 1184 від 27.12.2012 р) та прийнятий Верховною Радою України 4 квітня 2013 року.

Зазначена державна соціальна Програма - це продукт тривалого соціального діалогу, фактично - національний план дій щодо вирішення проблемних питань у сфері безпеки праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, збереження життя і здоров’я людини в процесі праці.

Підписаний Закон – один із головних результатів за останні роки співпраці Уряду, профспілок і роботодавців у сфері охорони праці, спрямований на реалізацію державної політики у цій сфері на всіх рівнях виконавчої влади з використанням механізмів соціального діалогу.

Програма спрямована на формування безпечного виробничого середовища, попередження та ліквідацію випадків виробничого травматизму, професійних захворювань. Вона включає шляхи, завдання і показники прогресу в сфері охорони праці, передбачає аналіз ситуації в державі та в галузях економіки і дієвість працеохоронної системи.

Більшість пропозицій професійних спілок включено до Програми. Основні з них:

- впровадження систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях;

- розроблення та впровадження механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійної захворюваності;

- запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

- ратифікація Конвенцій МОП № 121 «Про допомоги у випадках виробничого травматизму і № 187 «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці»;

- диференціація внесків на соціальне страхування залежно від рівня безпеки та умов праці;

- участь Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у фінансуванні навчання профактиву з питань охорони праці тощо.

У Програмі чітко визначено стратегічні завдання і заходи щодо вирішення питань охорони праці, органи виконавчої влади - відповідальні за реалізацію цих заходів, строки їх реалізації та джерела фінансування.

Загалом на реалізацію заходів Програми спрямовується понад 220 мільйонів гривен.

Серед основних заходів Програми також передбачено:

- удосконалення системи обліку та аналізу даних про випадки виробничих травм та професійних захворювань;

- відновлення та модернізація медичних служб на виробництві;

- розроблення та оприлюднення щорічного Національного звіту про стан охорони праці в Україні;

- запровадження на національному телеканалі телевізійного проекту «Безпека життєдіяльності праці»;

- впровадження єдиної бази даних про суб’єкти господарювання, які проводять навчання працівників, в тому числі зайнятих на роботах підвищеної небезпеки;

- забезпечення розвитку системи медицини праці;

- вирішення питань покращення діагностики професійних захворювань тощо.

Одразу після набуття Законом чинності державні органи, сторони соціального діалогу приступають до реалізації передбачених Програмою заходів, розроблення необхідних нормативних, методичних документів в організації навчальної та інформаційної роботи.

Конкретна практична робота над реалізацією програми дозволить зберегти здоров’я і життя сотням працівників підприємств України.

 

Департамент охорони праці ФПУ