4kodex 03

 

Народними депутатами України Олександром Стояном і Ярославом Сухим 22 квітня 2013 року внесено до Верховної Ради України проект нового Трудового кодексу України зареєстрованого під № 2902.

Федерація профспілок України заздалегідь підготувала пропозиції до нового Трудового кодексу, які ґрунтуються на пропозиціях всеукраїнських профспілок і територіальних профспілкових об’єднань. Попередньо вони були ретельно опрацьовані робочою комісією фахівців із трудового права. Найактуальніші з них передано для врахування народному депутату України О.Стояну (додаються).

Частина з них вже знайшла своє відображення у зареєстрованому проекті, зокрема:

-  добір працівників роботодавцем (п.1, ст. 26) шляхом тестування може проводитися лише у випадках передбачених законом;

-  ст.138 доповнена наступною нормою: «чергування оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), який доводиться до відповідної профспілки не пізніше ніж за день до початку чергування»;

-  ст.341 доповнено наступною нормою: « для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення чи зміни колективного договору, угоди профспілкові організації можуть проводити збори, мітинги, пікетування, демонстрації;

-  Ст.348 змінено: «дія колективного договору поширюється на працівників представники, яких брали участь у колективних переговорах, а також на інших працівників, на умовах передбачених колективними договорами».

           Ще понад 150 пропозицій профспілкових організацій узагальнено для подальшої роботи при підготовці законопроекту до другого читання після прийняття його за основу.

Ми будемо регулярно висвітлювати ці пропозиції на Офіційному веб-порталі ФПУ з відповідним обґрунтуванням.

Водночас, значну стурбованість профспілок викликала нова норма ст..380 законопроекту, якою передбачається: «у разі вичерпання можливостей для врегулювання трудового спору роботодавець може застосовувати тимчасову зупинку підприємства або суттєве скорочення обсягів виробництва з одночасним припиненням виплати зарплати частині або всім працівникам».

Що на практиці означає проведення локауту.

Вказана норма діаметрально протилежна нормі ст..380 проекту Трудового кодексу, який розглядався Верховною радою України попереднього скликання. Нею встановлювалася пряма заборона локауту, а також ліквідація юридичної особи, її філії, представництва у процесі врегулювання колективного трудового спору. Це відповідало міжнародній практиці та висновкам експертів МОП.

Більше того ФПУ запропонувала посилити цю статтю, а саме, встановити заборону роботодавцеві залучати до роботи сторонніх осіб для заміни працівників, які беруть участь у страйку або інших колективних діях.

ФПУ наполягатиме на максимальному врахування пропозицій профспілок та вилученні норм, які прямо чи опосередковано призводять до утиску трудових прав працівників.

 

ІАЦ