1480061101 e-news.su ukraina-2018

 

Звернення ФПУ до учасників виборчого процесу до Верховної Ради України та членів профспілок.

Україна обрала шлях європейської та євроатлантичної інтеграції. Це шлях не стільки до набуття членства у відповідних структурах, скільки до проведення глибоких і масштабних реформ у всіх сферах суспільного життя України. Завдяки чому країна має стати економічно сильною, правовою і соціальною державою.
Федерація профспілок України, яка представляє інтереси майже 5 млн спілчан, виступає за розбудову України на засадах солідарності, єдності, рівності, соціальної справедливості та демократії, за стійке економічне зростання, повну зайнятість, якісні робочі місця, гідну оплату праці та справедливе прогресивне оподаткування, високоякісні громадське обслуговування, освіту та медицину, ефективне державне управління і місцеве самоврядування.
Позачергові вибори до Верховної Ради України, призначені на 21 липня ц.р., мають стати переломним моментом участі народу як джерела влади у формуванні нового Парламенту народної довіри, відповідального за подальший розвиток України. Оновлений склад ВРУ повинен забезпечити суверенітет та безпеку країни, вирішити питання сталого соціально-економічного розвитку, забезпечити верховенство права, політику рівних прав і можливостей та наближення національних стандартів життя до кращих практик країн ЄС, збереження євроінтеграційного курсу України.
Ми вважаємо, що основою незалежності і добробуту є, перш за все, інноваційний економічний розвиток та відродження національної промисловості, що дозволить зберегти існуючі та створити нові високотехнологічні робочі місця. Оновлена правова держава, вільна від корупції та свавілля чиновників, є однією з головних передумов для залучення в Україну додаткових ресурсів, зовнішніх та внутрішніх інвестицій.
Україна потребує нової політики стимулювання економічного зростання, яке має бути спрямовано на підвищення рівня життя громадян, побудову ефективної і доступної системи охорони здоров’я, безоплатної освіти усіх рівнів, якісне соціальне забезпечення.
Верховенство права і справедливість, гідний рівень життя в ЄС та розвинена демократія – це те, що найбільше приваблює наших громадян.
Федерація профспілок України закликає політичні сили, які беруть участь у виборах, кандидатів-мажоритарників включити до своїх передвиборчих програм завдання, які будуть спрямовані на:
1.    Формування нової промислової політики України на основі інноваційного розвитку, що має забезпечити створення нових робочих місць з гідними умовами праці та гідною заробітною платою.
2.    Прогнозування змін та перекваліфікацію робітників з відповідним створенням робочих місць згідно вимог 4-ї промислової революції.
3.    Обмеження тіньової економіки та нестандартних форм зайнятості, забезпечення працівникам цієї сфери, в тому числі самозайнятим, стабільну зайнятість, гідні умови праці та її оплату, доступ до ефективного соціального захисту та реалізації права на об’єднання в профспілки і ведення колективних переговорів.
4.    Підвищення рівня основних державних соціальних стандартів і гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, мінімальної пенсії) до законодавчо визначеного рівня з урахуванням ратифікованих Україною конвенцій МОП та Європейської соціальної хартії (переглянутої). Формування показників Державного бюджету України на оновлених соціальних стандартах і гарантіях.
5.    Зростання рівня середньої заробітної плати з метою скорочення розриву в оплаті праці з країнами-сусідами задля зменшення негативних процесів вимушеної трудової міграції, збереження трудового потенціалу, скорочення бідності серед працюючих.
6.    Забезпечення обґрунтованої диференціації в оплаті праці задля зниження нерівності між працівниками та керівниками (топ-менеджерами) підприємств, ліквідації зрівнялівки в оплаті праці у бюджетній сфері.
7.    Впровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб із зниженням ставки оподаткування для низькооплачуваних категорій працівників та державної соціальної гарантії – неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
8.    Зниження цін на споживчі товари, природний газ, паливо, тарифи на електроенергію, ЖКГ, транспортні послуги та забезпечення належного захисту тих категорій населення, які цього потребують.
9.    Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідація існуючих зарплатних боргів, недопущення їх утворення у подальшому.
10.    Дотримання основоположних принців соціального діалогу, при формуванні і проведенні соціально-економічних реформ та забезпечення законних прав і свобод громадян.
У центрі уваги нової демократичної коаліції, яка буде формуватися після парламентських виборів в Україні, має бути соціальне спрямування розвитку економіки. Соціальна справедливість повинна йти пліч-о-пліч з економічною конкурентоспроможністю.
Ми усвідомлюємо складність такого завдання у цей непростий для країни час, але переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, професійних спілок та громадських організацій поставлені цілі щодо підвищення рівня життя населення є цілком реальними.
Федерація профспілок України закликає усіх спілчан та громадян України прийти на виборчі дільниці та зробити свідомий вибір, віддавши свій голос партіям, що підтримують вимоги профспілок та здатні забезпечити краще майбутнє громадянам країни.
ФПУ завжди відкрита до співпраці з політичними партіями та народними депутатами України, які підтримують загальнолюдські цінності та дотримуються принципу справедливості.
Разом ми побудуємо сильну європейську Україну, спираючись на нові і прогресивні політичні сили, багаті природні ресурси нашої країни, виробничий потенціал і працьовитих людей.
Хочеш миру – добивайся справедливості!

 

Президія Федерації профспілок України

1024x768

Звернення ФПУ до учасників виборчого процесу до Верховної Ради України та членів профспілок

 
Україна обрала шлях європейської та євроатлантичної інтеграції. Це шлях не стільки до набуття членства у відповідних структурах, скільки до проведення глибоких і масштабних реформ у всіх сферах суспільного життя України. Завдяки чому країна має стати економічно сильною, правовою і соціальною державою.
Федерація профспілок України, яка представляє інтереси майже 5 млн спілчан, виступає за розбудову України на засадах солідарності, єдності, рівності, соціальної справедливості та демократії, за стійке економічне зростання, повну зайнятість, якісні робочі місця, гідну оплату праці та справедливе прогресивне оподаткування, високоякісні громадське обслуговування, освіту та медицину, ефективне державне управління і місцеве самоврядування.
Позачергові вибори до Верховної Ради України, призначені на 21 липня ц.р., мають стати переломним моментом участі народу як джерела влади у формуванні нового Парламенту народної довіри, відповідального за подальший розвиток України. Оновлений склад ВРУ повинен забезпечити суверенітет та безпеку країни, вирішити питання сталого соціально-економічного розвитку, забезпечити верховенство права, політику рівних прав і можливостей та наближення національних стандартів життя до кращих практик країн ЄС, збереження євроінтеграційного курсу України.
Ми вважаємо, що основою незалежності і добробуту є, перш за все, інноваційний економічний розвиток та відродження національної промисловості, що дозволить зберегти існуючі та створити нові високотехнологічні робочі місця. Оновлена правова держава, вільна від корупції та свавілля чиновників, є однією з головних передумов для залучення в Україну додаткових ресурсів, зовнішніх та внутрішніх інвестицій. 

Україна потребує нової політики стимулювання економічного зростання, яке має бути спрямовано на підвищення рівня життя громадян, побудову ефективної і доступної системи охорони здоров’я, безоплатної освіти усіх рівнів, якісне соціальне забезпечення.

Верховенство права і справедливість, гідний рівень життя в ЄС та розвинена демократія – це те, що найбільше приваблює наших громадян.

Федерація профспілок України закликає політичні сили, які беруть участь у виборах, кандидатів-мажоритарників включити до своїх передвиборчих програм завдання, які будуть спрямовані на:

1.     Формування нової промислової політики України на основі інноваційного розвитку, що має забезпечити створення нових робочих місць з гідними умовами праці та гідною заробітною платою.

2.     Прогнозування змін та перекваліфікацію робітників з відповідним створенням робочих місць згідно вимог 4-ї промислової революції.

3.     Обмеження тіньової економіки та нестандартних форм зайнятості, забезпечення працівникам цієї сфери, в тому числі самозайнятим, стабільну зайнятість, гідні умови праці та її оплату, доступ до ефективного соціального захисту та реалізації права на об’єднання в профспілки і ведення колективних переговорів.

4.     Підвищення рівня основних державних соціальних стандартів і гарантій (прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, мінімальної пенсії) до законодавчо визначеного рівня з урахуванням ратифікованих Україною конвенцій МОП та Європейської соціальної хартії (переглянутої). Формування показників Державного бюджету України на оновлених соціальних стандартах і гарантіях.

5.     Зростання рівня середньої заробітної плати з метою скорочення розриву в оплаті праці з країнами-сусідами задля зменшення негативних процесів вимушеної трудової міграції, збереження трудового потенціалу, скорочення бідності серед працюючих.

6.     Забезпечення обґрунтованої диференціації в оплаті праці задля зниження нерівності між працівниками та керівниками (топ-менеджерами) підприємств, ліквідації зрівнялівки в оплаті праці у бюджетній сфері.

7.     Впровадження прогресивної шкали оподаткування при сплаті податку на доходи фізичних осіб із зниженням ставки оподаткування для низькооплачуваних категорій працівників та державної соціальної гарантії – неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

8.     Зниження цін на споживчі товари, природний газ, паливо, тарифи на електроенергію, ЖКГ, транспортні послуги та забезпечення належного захисту тих категорій населення, які цього потребують.

9.     Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідація існуючих зарплатних боргів, недопущення їх утворення у подальшому.

10. Дотримання основоположних принців соціального діалогу, при формуванні і проведенні соціально-економічних реформ та забезпечення законних прав і свобод громадян.

У центрі уваги нової демократичної коаліції, яка буде формуватися після парламентських виборів в Україні, має бути соціальне спрямування розвитку економіки. Соціальна справедливість повинна йти пліч-о-пліч з економічною конкурентоспроможністю.

Ми усвідомлюємо складність такого завдання у цей непростий для країни час, але переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, професійних спілок та громадських організацій поставлені цілі щодо підвищення рівня життя населення є цілком реальними.

Федерація профспілок України закликає усіх спілчан та громадян України прийти на виборчі дільниці та зробити свідомий вибір, віддавши свій голос партіям, що підтримують вимоги профспілок та здатні забезпечити краще майбутнє громадянам країни.

ФПУ завжди відкрита до співпраці з політичними партіями та народними депутатами України, які підтримують загальнолюдські цінності та дотримуються принципу справедливості.

Разом ми побудуємо сильну європейську Україну, спираючись на нові і прогресивні політичні сили, багаті природні ресурси нашої країни, виробничий потенціал і працьовитих людей.

Хочеш миру – добивайся справедливості!

 

Президія Федерації профспілок України

Normal 0 false false false