2s9zDPFRZds


        
До Федерації профспілок України надходять звернення від деяких членських організацій та окремих громадян з проханням вплинути на ситуацію з встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах, з огляду на їх підвищення. Надаємо  наступну інформацію з цього питання.
      Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про житлово-комунальні послуги" повноваження щодо управління об'єктами житлово-комунального господарства, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, визначення виконавця житлово-комунальних послуг та укладання договорів з підприємствами різних форм власності на вироблення та/або виконання житлово-комунальних послуг, контроль за технічним станом, використанням та утриманням об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, затвердження норм споживання та якості цих послуг, контроль за їх дотриманням і забезпечення необхідного рівня та якості послуг, що надаються населенню, покладено на органи місцевого самоврядування.
     Так, згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад встановлюють тарифи щодо оплати житлово-комунальних послуг, які надаються підприємствами комунальної власності, та погоджують вказані тарифи з підприємствами, які не належать до комунальної власності.
      Розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг здійснюють виконавці/виробники і подають їх на затвердження вищезазначеним органам місцевого самоврядування згідно з нормами Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
      Органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
      У разі затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам різницю між затвердженим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.
      При цьому, законами України не передбачено необхідності державної реєстрації рішень виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у відповідних органах юстиції. Вказані рішення набирають чинності не раніше дня їх офіційного оприлюднення.
      Спори щодо формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вирішуються в судовому порядку.
      Контроль за формуванням, встановленням та застосуванням цін/тарифів на житлово-комунальні послуги здійснюють Державна інспекція України з контролю за цінами, Антимонопольний комітет України (у випадку коли такі послуги надаються виконавцями/виробниками, які є суб’єктами природних монополій), органи місцевого самоврядування та органи прокуратури, в межах їх повноважень визначених законодавством.
      Що стосується Національної  комісії України, що здійснює державне регулювання у сфері  комунальних послуг, то відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» до її повноважень належить встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування  діяльності яких здійснюється національною комісією.
        Національна  комісія,  що здійснює державне регулювання у сфері   енергетики, формує  в  межах  своєї  компетенції  державну політику щодо встановлення цін на електроенергію і природний  газ, тарифів  на  їх  транспортування  та  постачання  підприємствам  і організаціям, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги населенню.
    До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у    сфері житлово-комунального господарства, належить, зокрема,  розроблення     в     межах   повноважень    системи нормативно-правових   актів   щодо   формування   цін/тарифів на житлово-комунальні послуги(крім  тарифів на теплову енергію,централізоване водопостачання та    водовідведення,які встановлюються національною   комісією,що здійснює державне регулювання  у  сфері комунальних послуг), стандартів, нормативів, норм,  порядків  та  правил  у сфері житлово-комунальних послуг, а також   щодо  експлуатації,  поточного  і  капітального  ремонтів, реконструкції об’єктів житлового фонду.
       Звертаємо увагу на особливості встановлення тарифів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, які, відповідно до Конституції України,  визначаються окремими законами України.
       Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади, що встановлено Законом України «Про столицю України - місто-герой Київ».
     Нормативно-правові акти Київської міської державної адміністрації, прийняті в межах повноважень виконавчого органу Київської міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» державній реєстрації в органах юстиції не підлягають.
      Щодо нормативно-правових актів Київської міської державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
      Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
      Таким чином, нормативно-правові акти Київської міської державної адміністрації, які прийнято відповідно до функцій місцевого органу виконавчої влади, підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції в місті Києві.
     Довідково. Київська міська державна адміністрація наділена повноваженнями регулювати (встановлювати), зокрема:
•    тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює в звичайному режимі руху);
•    тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я;
•    граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
•    граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах.
    На жаль, на сьогодні не забезпечено регульованої та прогнозованої  тарифної політики у житлово-комунальному господарстві, внаслідок чого на місцях немає єдиного  підходу щодо формування собівартості послуг. Одже,  тарифи на одні й ті ж послуги в розрізі населених пунктів і в межах одного міста можуть суттєво різнитися.
        З метою недопущення прийняття органами місцевого самоврядування рішень щодо затвердження економічно необґрунтованих тарифів Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання формування та встановлення тарифів на житлово - комунальні послуги», який 19 червня п.р.  розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України.
        Проектом постанови, підтриманого профспілками, передбачається забезпечити надання Держцінінспекцією України висновків щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Крім того - забезпечити контроль за формуванням, встановленням та застосуванням тарифів на житлово-комунальні послуги, що встановлюються органами місцевого самоврядування.
    Враховуючи невизначеність ситуації з тарифами на житлово-комунальні послуги в регіонах, проект постанови відправлено на доопрацювання з дорученням відповідним органам виконавчої влади у двотижневий термін здійснити перевірки обґрунтованості встановлених тарифів у регіонах, з’ясувати причини їх підвищення та доповісти на засіданні Кабінету Міністрів України про вжиті заходи щодо скасування необґрунтовано підвищених тарифів.
Звертаємо увагу, що згідно статті 23 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки, їх об’єднання беруть участь у визначенні політики ціноутворення.
Проте у діючій  новій редакції Закону України «Про ціни і ціноутворення», розробленого Мінекономрозвитку України, норму попереднього Закону щодо права профспілок у взаємодії з відповідними органами центральної влади приймати участь у здійсненні  контролю за додержанням державної дисципліни цін вилучеP