ГРЕК

 

Право працівників на страйк в ЄС реалізується відповідно до статті 29 Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Конвенції Міжнародної організації праці 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, а також: частині 4 статті 6 Європейської соціальної хартії, Хартії Співтовариства про основні соціальні права працівників, Хартії основних прав Європейського Союзу.

Матеріал на тему «Право на страйк в країнах ЄС: порівняльна характеристика. Стан українського законодавства стосовно права на страйк та приведення його у відповідність з міжнародними нормами» можна подивиться тут.

 

 

Департамент міжнародної роботи ФПУ