IMG 0773

 

 

       У ході своєї дводенної робочої поїздки на Дніпропетровщину голова ФПУ Ю.М.Кулик провів зустріч з членами Президії обласного об’єднання профспілок, де відбулося обговорення актуальних питань розвитку соціального діалогу в області, діяльності профспілок на Дніпропетровщині, оздоровлення дітей та забезпечення соціальних гарантій працівників з урахуванням діючих Генеральної та Регіональної угод.

       Голова ФПУ Ю.М.Кулик взяв участь та виступив на засіданні Круглого столу з проблемних питань на ринку праці та у сфері зайнятості області, підготовленого і проведеного обласним об’єднанням профспілок спільно з представниками органів місцевої виконавчої влади.

Учасниками Круглого столу стали голови обласних, міських, районних та первинних профспілкових організацій області, керівники територіальних органів центральної влади та структурних підрозділів облдержадміністрації.

У цьому заході взяли також участь та виступили заступник голови обласної державної адміністрації С.В.МОЛОКОВ, голова Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини В.В.СЕРГЄЄВ.         

Відкриваючи засідання, голова обласного об’єднання профспілок В.В.ДУБІЛЬ зазначив, що відповідно до Програми дій Дніпропетровського обласного профоб'єднання на 2011-2015 роки для профспілкових організацій усіх рівнів пріоритетними напрямами роботи є питання, що стосуються життєдіяльності людини праці. Зокрема, щодо забезпечення повної зайнятості, гідної заробітної плати і належних умов праці робітників.

Питанню забезпечення продуктивної зайнятості присвячений цілий розділ в діючій Регіональній угоді, яку обласне об’єднання профспілок уклало з облдержадміністрацією і обласними галузевими організаціями роботодавців. За участю профспілок в області розроблена і реалізується Програма зайнятості, яка приносить певні позитивні результати.

Голова облпрофоб'єднання наголосив, що на національному рівні Федерація профспілок України активно включилася в доопрацювання ще проекту нового закону про зайнятість після його презентації Міністерством соціальної політики України у квітні минулого року. В цілому профспілками було підготовлено біля 200 пропозицій про внесення змін і доповнень, які були подані до Кабінету міністрів України. Важливо, що більшість з них були враховані.

Після набуття чинності з 1 січня ц.р. закону про зайнятість профспілкові організації області, проводячи моніторинг його дії, виявили низку проблем, пов'язаних з його запровадженням. Застосування закону на практиці було ускладнене, передусім, тим, що Кабміном не підготовлені усі нормативно-правові акти щодо його реалізації. Наприклад, лише днями Уряд визначився із відповідальністю за порушення цього закону і з новим органом контролю за його додержанням.

Новий закон про зайнятість уперше містить поняття і критерії масових звільнень. Це обумовлено змістом діючої Генеральної угоди. Регіональною угодою на території області були встановлені критерії вивільнення працівників з урахуванням європейських норм. Дотримання цього положення під час економічної кризи 2008-2009 рр. дозволило не допустити в області різкого зростання безробіття і соціального вибуху.

   За наполяганням профспілок, усе це прописано і в новому законі про зайнятість, яким значно підвищується роль органів державної влади і місцевого самоврядування. Адже в області проблема масового вивільнення працівників останнім часом набула певної гостроти. Так, наприклад, у травні ц.р. власники Дніпропетровського трубопрокатного заводу прийняли рішення про звільнення майже половини трудового колективу. Спільними зусиллями облдержадміністрації та профспілок цього вдалося не допустити.

Сьогодні профспілки вкрай стурбовані багатьма показниками у сфері праці і зайнятості. Зокрема, тим, що за 2012 р. порівняно з попереднім роком майже на 3 тис.осіб зменшилася чисельність зайнятих громадян області. Відбувається постійне зменшення середньооблікової кількості штатних працівників, яка у травні 2013 р. склала 903,8 тис.осіб, в той час, як ще на початку 2012 р. - 948 тис.осіб. При цьому, зменшення чисельності працівників відбувається по абсолютній більшості видів економічної діяльності.

Зберігається тенденція перевищення кількості звільнених з роботи над кількістю прийнятих на підприємства області. Тільки у I кв.п.р. було звільнено майже 64 тис.робітників, що майже на 8,5 тис. більше, ніж було прийнято. При цьому найбільші масштаби звільнень охопили промисловість, будівництво і торгівлю.

Гостро стоїть питання вимушеної неповної зайнятості. Кількість працівників, переведених з економічних причин на неповний робочий день або тиждень, та тих, що за ініціативою роботодавців знаходяться у відпустках без збереження зарплати сьогодні в 1,9 - 2,6 раза більше, ніж у минулому році.

Важливим завданням є створення умов для поліпшення положення молоді на ринку праці і отримання нею практичних навичок на виробництві. Цей напрям зберігає свою актуальність унаслідок високого рівня безробіття серед молоді. Майже 42 відсотки від загальної кількості безробітних по області складають молоді люди у віці до 35 років.      

Про усе зазначене, а також про основні актуальні проблемні питання профспілок та роботодавців при реалізації законодавства про зайнятість йшлося у виступах голови облпрофорганізації трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України В.К.Шевченка та виконавчого директора обласного об’єднання роботодавців А.О.Дурихіна.

Директор обласного центру зайнятості населення В.П.КУЗНЕЦОВА доповіла про першочергові завдання служби зайнятості в реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації В.М.СЕМЕНЮК повідомив про дії органів влади щодо сприяння легалізації зайнятості населення області.

Начальники відділів обласного центру зайнятості Л.І.Чазова і Н.Ю.Селякова детально зупинилися на нових можливостях Служби зайнятості для громадян та роботодавців в умовах реалізації нового Закону України «Про зайнятість населення». Начальник Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області О.Р.РОМАНОВ проінформував про запроваджену відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення.

За підсумками Круглого столу були прийняті Рекомендації органам місцевої виконавчої влади та профспілковим організаціям усіх рівнів щодо вжиття додаткових заходів із реалізації Закону України «Про зайнятість населення» та посилення соціального захисту працівників

 

 

                                         Дніпропетровське обласне об’єднання профспілок

 

IMG 0776

 

IMG 0772