2013 010 004

 

За ініціативи Міністерства соціальної політики України утворено Науково-експертну раду високого рівня з розробки Концепції соціального розвитку на 2013-2023 роки.

 

До її складу увійшли відомі вчені, експерти неурядових організацій, а також Голова ФПУ Ю.М.Кулик.

 

На установчому засіданні ради 28 січня було обговорено ключові пріоритети, які необхідно закласти в проект Концепції.

 

Серед них:

- зменшення соціальної несправедливості;

- підвищення рівня і якості життя населення;

сприяння сталому соціально-економічному зростанню та посилення соціальної безпеки держави.

 

Голова ФПУ Юрій Кулик акцентував увагу учасників засідання на тому, що подолання соціальної несправедливості слід починати з подолання дефіциту гідної праці, а економічний і соціальний розвиток держави має будуватись на основі гідної праці.

 

Ю.Кулик зазначив, що ФПУ самим активним чином долучається до розробки проекту Концепції соціального розвитку України на 2013-2023 роки.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ


 

2013 010 003

 

2013 010 006

 
  2013 010 005