2013 027 002

 

12 лютого у Будинку спілок відбулося 8-е засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов'язків людини та громадянина. У роботі взяли участь заступник Голови ФПУ С.Я.Українець, радник Президента України - Керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України М.І. Ставнійчук, Голова комісії, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор В.Г.Буткевич, Омбудсмен Нідерландів з питань захисту прав людини Сімон Маттейссен, представники громадськості та журналісти.
Під час засідання обговорювалося питання про концепцію змін до Конституції України у частині закріплення та гарантування прав, свобод та обов'язків людини і громадянина. У ході дискусії зазначалося, що конституційні права і свободи мають бути реальними, а не декларативними – це серцевина правового статусу особи, найвища юридична сила й основа життєдіяльності людини.
Метою модернізації Конституції України у цьому напрямку є розширення, змістовне збагачення й посилення реалістичності конституційно-правового статусу людини і громадянина, а отже − у підвищенні рівня гуманістичності Основного Закону. Таку модернізацію належить здійснювати за наступним напрямами:
- посилення природно-правової обґрунтованості й універсалізація конституційних прав і свобод;
- виклад стислої інтерпретації змісту основних конституційних принципів функціонування вітчизняної правової системи;
- конкретизація змісту деяких прав;
- оптимізація правообмежень;
- забезпечення системності та обґрунтованої послідовності у конституційному викладі прав і свобод;
- посилення гарантованості прав та ін..
Учасники дискусії дійшли спільної думки про необхідність розширення конституційних можливостей організацій громадянського суспільства (насамперед найбільш представницьких об'єднань профспілок і об'єднань правозахисних організацій) впливати на дотримання прав і свобод, а також контролювати реалізацію і притягнення державних посадовців до відповідальності за їх порушення.
На переконання членів комісії, підвищення рівня гуманістичності Основного Закону дозволить:
- розширити і змістовно збагатити конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні;
- підвищити реалістичність таких прав і свобод;
- привести рівень захищеності людини до європейських стандартів;
- посилити формування і розвиток громадянського суспільства в контексті зростання його відповідальності за забезпечення прав і свобод людини; підвищити ефективність механізмів забезпечення та контролю за дотриманням прав і свобод людини;
- зобов'язати державу, її органи створювати належне ресурсне забезпечення дотримання таких прав і свобод;
- створити умови для прозорого і більш відповідального ставлення держави до її головного обов'язку − утвердження і забезпечення прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності.

 

Нагадаємо, що Конституційна Асамблея була утворена згідно з Указом Президента України як спеціальний допоміжний орган при Президентові України з метою напрацювання пропозицій та підготовки законопроектів про внесення змін до Конституції України.
До складу Асамблеї увійшли провідні учені, представники громадянського суспільства і різних політичних сил, міжнародні експерти Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), експерти інших міжнародних установ та організацій. До складу Конституційної асамблеї включено Голову ФПУ Кулика Ю.М.

 

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

 

2013 027 005

 

2013 027 010

 

 

 

2013 027 014

 

2013 027 013