2531170 142926969000 2

 

11 грудня 2012 року на засіданні Президії ФПУ було підписано Угоду про співпрацю між Державною інспекцією України з питань праці та Федерацією професійних спілок України.
Предметом Угоди є забезпечення у межах повноважень сторін дотримання гарантованих Конституцією України та законами України трудових прав працівників шляхом виявлення порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
З метою забезпечення її виконання Голова ФПУ Кулик Ю.М. своїм розпорядженням затвердив відповідні Заходи на 2013 рік.
Згідно з розпорядженням відповідальним за взаємодію та співробітництво з Держпраці України визначено заступника Голови ФПУ Українця С.Я.
Заходи передбачають:
• координацію дій і проведення спільних перевірок за дотриманням роботодавцями трудового законодавства та соціального страхування (в межах компетенції) на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, де працюють члени профспілок, вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та притягнення до відповідальності керівників, які їх допустили;
• спільне інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань роботодавців, органів прокуратури про систематичні порушення трудового законодавства та внесення пропозицій про притягнення порушників до відповідальності;
• моніторинг та аналіз найбільш характерних порушень трудового
• підготовку спільних пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів стосовно посилення відповідальності за порушення трудового законодавства;
• організацію і проведення спільних нарад, семінарів, круглих столів з питань, що є предметом Угоди, тощо.
Заходами також передбачено укладення членськими організаціями ФПУ в першому кварталі цього року угод про співпрацю з територіальними державними інспекціями з питань праці у регіонах, що сприятиме ефективному громадському контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства.
Наразі, за інформацією Міністерства соціальної політики України, яка надійшла днями до ФПУ (лист від 11.02.2013 № 1437/0/14-13/18), на виконання зазначеної Угоди Держпраці України надав доручення всім територіальним державним інспекціям з питань праці про переукладення угод про співпрацю з членськими організаціями ФПУ. Такі угоди вже укладені Донецькою, Миколаївською та Сумською обласними радами профспілок, Дніпропетровським обласним об'єднанням профспілок, Федерацією незалежних профспілок Криму, Федераціями профспілок Житомирської, Кіровоградської, Одеської та Хмельницької областей, Радою профспілок Івано-Франківської області.
Департаменту правового захисту апарату ФПУ доручено розробити методичні рекомендації щодо проведення профспілками спільних з територіальними органами Держпраці України перевірок з питань дотримання роботодавцями вимог трудового законодавства, а також готувати один раз на півріччя узагальнену інформацію про результати здійснення громадського контролю членськими організаціями, вести широкомасштабну роз'яснювальну роботу з питань застосування трудового законодавства як через Приймальню ФПУ, так і через засоби масової інформації.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ