5ba2ec2e44

 

 

19 березня у Будинку спілок відбулося 10 засідання Комісії Конституційної Асамблеї  з питань прав, свобод та обов’язків людини і громадянина.

 

У засіданні взяв участь та виступив Заступник Голови ФПУ С.Я.Українець.

 

До порядку денного було включене питання аналізу  статей  ІІ розділу Конституції України під назвою: «ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА» у порівнянні з Конституціями деяких країн  Європейського союзу. Члени комісії провели порівняльний аналіз відповідних статей щодо основних прав людини на життя, набуття громадянства, розвиток особистості, свободу та ін. Конституцій Республіки Польща, Чеської республіки, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки, Італійської Республіки та ін.

 

У дискусії взяли участь: ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович — віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, РАБІНОВИЧ Петро Мойсейович — заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії держави і права Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, СКРИПКА Наталія Сергіївна — виконавчий директор всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України", ТОВТ Михайло Михайлович — почесний голова Демократичної спілки угорців України, кандидат юридичних наук, РЕЧИЦЬКИЙ Всеволод Володимирович — експерт всеукраїнської асоціації громадських організацій "Українська Гельсінська спілка з прав людини", кандидат юридичних наук, доцент та ін.

 

У засіданні взяв участь та виступив Заступник Голови ФПУ С.Я.Українець у своєму виступі акцентував увагу присутніх на тому, що основним завданням нашої роботи полягає у тому, щоб розвивати ті позитивні засади, що вже закладені у статтях Конституції. У процесі роботи над пропозиціями щодо змін до Конституції, на думку представника профспілок, насамперед, потрібно враховувати конкретні соціально-економічні умови, що склалася в нашій державі, менталітет народу, його культурні традиції та багато інших чинників. В Україні вже імплементовано чимало міжнародних норм права, зокрема шляхом ратифікації міжнародних документів, - зазначив представник профспілок, - але вони не завжди виконуються, тому   права громадянам мають гарантуватися обов’язками тих, хто відповідає за їх виконання.

 

Нагадаємо:

 

Конституційна Асамблея є спеціальним допоміжним органом при Президентові України, утвореним з метою підготовки законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України.

 

У своїй діяльності Конституційна Асамблея керується Конституцією і законами України, актами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, чинними міжнародними договорами України, цим Положенням, а також ухваленим відповідно до нього Регламентом Конституційної Асамблеї.

 

Конституційна Асамблея у своїй діяльності керується також загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

 

Діяльність Конституційної Асамблеї грунтується на принципах верховенства права, колегіальності, самоврядності, прозорості, відкритості та гласності, незалежності у прийнятті рішень, а також на засадах професіоналізму і науковості, що є основою для ефективного, вільного та конструктивного обміну думками (діалогу), створення атмосфери довіри.

 

Основними завданнями Конституційної Асамблеї є:

 

1) узагальнення практики реалізації Конституції України, пропозицій і рекомендацій щодо її вдосконалення з урахуванням досягнень і тенденцій сучасного конституціоналізму;

 

2) підготовка та схвалення Концепції внесення змін до Конституції України, подання її Президентові України;

 

3) підготовка на основі Концепції внесення змін до Конституції України законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та попереднє його (їх) схвалення;

 

4) організація громадського, а також фахового, в тому числі за участю міжнародних експертів, зокрема експертів Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія), обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

 

5) доопрацювання за результатами громадського і фахового обговорення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України;

 

6) схвалення законопроекту (законопроектів) про внесення змін до Конституції України та подання Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України відповідно до розділу XIII Конституції України 

 

 

 

Сайт Асамблеї: http://cau.in.ua/ua/about/constitutional-assembly/

ІАЦ

 

 

 

2013 057 008

 

2013 057 006

 

 

2013 057 010

 

2013 057 003