ec8dd3d897e544c7c120207eb94bb808

 

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України, пов'язаних з діяльністю Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, Державної реєстраційної  служби  України,  у  зв'язку  з  прийняттям  Закону    України «Про    адміністративні    послуги»‚    внесений  КМУ (реєстр. №3746 від 10.12.2013) та надіслав листа до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, а також до інших установ з пропозиціями і зауваженнями профспілок.

         У листі СПО об’єднань профспілок зокрема йдеться про те, зо запропоновані законопроектом зміни до статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо порядку легалізації та державної реєстрації профспілок‚ їх організацій та об’єднань профспілок не відповідають нормам ратифікованої Україною Конвенції МОП №87‚ оскільки не створюють умови набуття права юридичної особи особливо для первинних організацій профспілок‚ що в свою чергу призведе до перешкоджання діяльності профспілок та їх організацій.

 

Текст листа СПО об’єднань профспілок (додається).

 

Витяг з проекту Закону про внесення змін до деяких законів України, пов'язаних з діяльністю Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, Державної реєстраційної служби України, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги" (додається).

 

ІАЦ